מענק הטבות לותיקי מלחמת העולם השניה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ותיק מלחמת העולם השנייה שהינו נזקק, זכאי לקבלת מענק שנתי
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי
המענק בגובה 35% מהשכר הממוצע במשק

ותיק מלחמה נזקק יקבל פעם בשנה מענק כספי בשווי של 35% מהשכר הממוצע במשק.

  • המענק ישולם בשני חלקים שווים: בחודש מאי (לקראת 9 במאי) ובחודש אוגוסט של כל שנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מיד עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" מועברים המידע והפרטים האישיים באמצעות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אל המשרד לקליטת העלייה.
  • המשרד לקליטת העלייה יעביר את המענק השנתי ישירות לחשבון הבנק של ותיק המלחמה הנזקק.

חשוב לדעת

  • ותיק מלחמה נזקק שאינו מקבל מסיבה כלשהי את המענק, יפנה לסיוע אל:
  • המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה במשרד לקליטת העלייה
  • מרכז מידע ארצי טל' 03-9733333 (פועל 24 שעות ובמספר שפות).
  • אסיר ציון ומשפחתו המקבלים תגמולים על פי חוק אסירי ציון, אינם זכאים למענק זה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות


מידע זה עשוי לעניין אותך