מענק לימודים למשפחות עם 4 ילדים ומעלה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים בגילאי 6-18 שנים בתחילת כל שנת לימודים, בהתאם לתנאים (לפני שנת הלימודים תשע"ז שולם המענק לילדים בגילאי 6-14 שנים)
המענק הוא בסך 1,006 ש"ח לכל ילד (נכון לשנת 2018)
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות שלהן 4 ילדים או יותר, המקבלות אחת מהקצבאות שיפורטו בהמשך, זכאיות למענק לימודים.

  • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017 - 2016) המענק משולם לילדים בגילאי 6-18 שנים (לפני כן שולם המענק עבור ילדים בגילאי 6-14 שנים).
  • המענק מועבר עד ל-15 באוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

  • נכון לשנת 2018, סכום המענק הוא 1,006 ש"ח לכל ילד.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2017 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2000 ל- 31.12.2011.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2018 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2001 ל- 31.12.2012.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

נתוני עבר


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מידע זה עשוי לעניין אותך