הקדמה:

משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים
המענק הוא בסך 1,006 ש"ח לכל ילד (נכון לשנת 2018)
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות שלהן 4 ילדים או יותר, המקבלות אחת מהקצבאות שיפורטו בהמשך, זכאיות למענק לימודים.

  • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017 - 2016) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 שנים או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • המענק מועבר עד ל-10 באוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

  • נכון לשנת 2018, סכום המענק הוא 1,006 ש"ח לכל ילד.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2017 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2000 ל- 31.12.2011.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2018 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2001 ל- 31.12.2012.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

נתוני עבר


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים