הקדמה:

נפגע פעולת איבה המקבל תגמול נכות חודשי זכאי למענק חד פעמי לרגל נישואיו או לרגל מעבר למגורים משותפים עם ידוע/ה בציבור
נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאי לחלק מהמענק גם אם טרם התחתן, וזאת במועד כניסתו לראשונה לדירה, כאשר יתרת המענק תשולם עם נישואיו
גובה המענק ייקבע על פי דרגת הנכות


נפגע פעולת איבה המקבל תגמול חודשי, שהתחתן או חי עם בן זוג ידוע בציבור, זכאי למענק נישואים, ובתנאי שלא היה נשוי (היה רווק, גרוש או אלמן) לפני שהוגדר לראשונה כנכה.

 • המענק הוא חד-פעמי ונקבע על פי דרגת הנכות.

מי זכאי?

 1. הוא מקבל תגמול נכות חודשי, כלומר הוא עונה על אחד משני התנאים הבאים:
  • נקבעה לו דרגת נכות של 10% - 19% לפני 01.01.1996;
  • נקבעה לו דרגת נכות של 20% או יותר (ללא תלות במועד קביעת הנכות);
 2. הוא התחתן או חי עם בן/בת זוג ידוע/ה בציבור,
 3. בעת שהוגדר לראשונה כנכה, הוא לא היה נשוי (כלומר, היה רווק, גרוש או אלמן).

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה למענק יש להגיש למחלקת נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 14, ירושלים.
 • יש להגיש את הבקשה תוך שנה ממועד הנישואים.
 • יש לצרף מסמכים המעידים על הנישואים או על החיים המשותפים עם הידוע/ה בציבור, כגון: תעודת נישואים או הסכם משפטי לחיים משותפים.
 • נכה בדרגת 100% מיוחדת יגיש מסמכים המעידים על כניסתו לדירה, כגון: חוזה שכירות, חוזה רכישת דירה וכיו"ב.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים