נפגעי פעולת איבה המקבלים תגמול נכות חודשי, שנישאו או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים זכאים למענק חד פעמי
גובה המענק נקבע על-פי דרגת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה המקבלים תגמול חודשי, שנישאו או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים (כידועים בציבור), זכאים למענק נישואים, בתנאי שהיו רווקים, גרושים או אלמנים כאשר הוכרה להם הנכות.

 • המענק הוא חד-פעמי ונקבע על-פי דרגת הנכות.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • הם מקבלים תגמול נכות חודשי (כלומר נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, או 10%-19% לפני 01.01.1996).
  • בעת שהוכרו לראשונה כנכים, הם לא היו נשואים (כלומר, היו רווקים, גרושים או אלמנים).
  • הם נישאו, או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים (כידועים בציבור).

היקף הסיוע

סכום המענק נקבע לפי אחוזי הנכות
אחוזי הנכות סכום המענק
10%-19% 2,300 ₪
20%-49% 10,334 ₪
50%-69% 20,667 ₪
70%-99% 25,837 ₪
100% 30,359 ₪
100%+ בשל קוואדרופלגיה 43,629 ₪
100%+ בשל שאר הפגיעות 34,901 ₪

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את הבקשה למענק החל מחודשיים לפני האירוע ועד שנה מהשינוי במעמד האישי.
 • יש לצרף מסמכים רלוונטיים: תעודת נישואים או הסכם משפטי לחיים משותפים עם ידוע/ה בציבור.
 • מגישים את הבקשה למחלקת נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים