נפגעי פעולת איבה המקבלים תגמול נכות חודשי, שנישאו או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים זכאים למענק חד פעמי
גובה המענק נקבע על-פי דרגת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה המקבלים תגמול חודשי, שנישאו או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים (כידועים בציבור), זכאים למענק נישואים, בתנאי שהיו רווקים, גרושים או אלמנים כאשר הוכרה להם הנכות.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
    • הם מקבלים תגמול נכות חודשי (כלומר נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, או 10%-19% לפני 01.01.1996).
    • בעת שהוכרו לראשונה כנכים, הם לא היו נשואים (כלומר, היו רווקים, גרושים או אלמנים).
    • הם נישאו, או חתמו על הסכם משפטי לחיים משותפים (כידועים בציבור).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש את הבקשה למענק בתוך שנה מהשינוי במעמד האישי.
  • יש לצרף מסמכים רלוונטיים: תעודת נישואים או הסכם משפטי לחיים משותפים עם ידוע/ה בציבור.
  • מגישים את הבקשה למחלקת נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים