הקדמה:

מענק פטירה משולם לשאיריו של מי שקיבל הבטחת/השלמת הכנסה
המענק הוא בסך 8,915 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק פטירה חד פעמי משולם לשאירים של נפטרים שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי גמלת הבטחת/השלמת הכנסה.

 • המענק הוא בסך 8,915 ש"ח, נכון לשנת 2021.

מי זכאי?

 • בן/בת הזוג של הנפטר/ת.
 • במקרה שאין בן/בת זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הגמלה, ובלבד שהוא עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי.
  • אם מדובר בילד שמונה לו אפוטרופוס, המענק ישולם לאפוטרופוס או למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
 • מענק פטירה ישולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג של המנוח היה זכאי למענק פטירה.
  • בן/בת הזוג של המנוח נפטר/ה בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ומענק הפטירה לא שולם.
  • אין למנוח ילד.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • המענק יינתן גם במקרה של בני זוג מאותו מין, כאשר בן הזוג שנפטר היה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים