מענק פרישה ניתן לעובד מדינה שפרש עקב מצב בריאותו וזכאי לקצבת פרישה (פנסיה תקציבית) ולעובד שפוטר מהשירות לפני גיל 60 וזכאי לקצבת פנסיה תקציבית
המענק מחושב על פי המשכורת הקובעת ערב הפרישה או הפיטורים
למידע נוסף ראו אתר מינהלת הגמלאות


עובדים בשירות המדינה שפרשו מהעבודה בשל מצב בריאותם וכן עובדים שפוטרו לפני גיל 60 זכאים למענק פרישה חד פעמי, בהתאם לתנאים.

גובה המענק

 • המענק מחושב על פי המשכורת הקובעת ערב הפרישה או הפיטורים.
 • שיעור המענק יהיה הסכום הנמוך מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • משכורת שנתית (כלומר 12 משכורות חודשיות).
  • חצי משכורת חודשית על כל שנת שירות.
  • היוון קצבה דחויה (היוון ההפרש בין הקצבה שהעובד זכאי לה ערב הפרישה או הפיטורים, והקצבה שהיה זכאי לה אילו המשיך לשרת בדרגתו האחרונה עד גיל 60).
דוגמה
עובד שפוטר בגיל 45 אחרי 20 שנות שירות, עם קצבה של 40%, כשמשכורתו הקובעת היא 10,000 ₪
 • חישוב 3 האפשרויות:
  • חישוב לפי משכורת שנתית (12 משכורות חודשיות) יסתכם ב-120,000 ₪ (לפי חישוב 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
  • חישוב לפי חצי משכורת חודשית לכל שנת שירות יסתכם ב-100,000 ₪ (לפי חישוב: 1/2 X‏ 20 שנים X‏ 10,000 ₪).
  • חישוב לפי היוון הפרש קצבה יסתכם בלמעלה מ-200,000 ₪ (לצורך חישוב מדויק יש להתחשב בגיל העובד ובמקדם הנלקח מלוחות אקטואריים המבוססים על תוחלת חיים).
 • העובד יהיה זכאי למענק פרישה בסך 100,000 ₪ כי במקרה זה הסכום הנמוך מבין 3 האפשרויות הוא הסכום המתקבל מחישוב חצי משכורת לכל שנת שירות

מי זכאי?

 • עובד מדינה שפרש עקב מצב בריאותו וזכאי לקצבת פנסיה תקציבית.
 • עובד שפוטר מהשירות לפני גיל 60, זכאי לקצבת פנסיה תקציבית ובנוסף עונה על התנאים הבאים:
  • בעת פיטוריו הוא אינו בשיא הוותק בדירוגו.
  • אחוז קצבת הפנסיה שלו קטן מ-70%.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל אגף כוח אדם ביחידה הממשלתית שהעובד משויך אליה.

חשוב לדעת

 • לעתים אחוז הקצבה הסופי נקבע מספר חודשים לאחר מועד הפרישה ומסתבר כי מענק הפרישה שהעובד זכאי לו נמוך מזה ששולם לו בפועל. במקרים אלה הגמלאי יידרש להחזיר את הכספים העודפים שקיבל.
 • מסיבות אלה וכן בשל מורכבות החישובים ומשך הזמן שהם אורכים, מומלץ לפנות מבעוד מועד (ואף חצי שנה מראש) אל הגורמים המטפלים בגמלאים במשרד שבו העובד מועסק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים