עובד מדינה שהיה מבוטח בביטוח פנסיה תקציבית ופוטר לאחר ששירת 10 שנים בשירות המדינה, עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה (תקציבית) מיד לאחר פרישתו
הזכאות לקצבה מותנית בון היתר בכך שהעובד לא נפסל לשירות המדינה על ידי בית דין
עובד מדינה שפוטר בשל מצב בריאותו עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה מיד לאחר פיטוריו, גם אם לא הגיע לגיל המינימלי הנדרש וגם אם לא השלים 10 שנים בשירות המדינה


עובד מדינה שהיה מבוטח בביטוח פנסיה תקציבית ופוטר לאחר ששירת 10 שנים בשירות המדינה, עשוי להיות זכאי לקצבת פנסיה (תקציבית) מיד לאחר פרישתו אם הוא עונה על התנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

 • עובד מדינה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא עומד בתנאי הזכאות הבסיסיים לקבלת פנסיה תקציבית
  2. הוא שירת 10 שנים לפחות בשירות המדינה
  3. הוא פוטר מעבודתו
  4. בית דין לא פסל אותו לשירות המדינה
  5. בעת פיטוריו הוא היה לפחות בגיל הנדרש (בהתאם לתאריך לידתו) המפורט בטבלה הבאה:
חודש לידה הגיל המינימלי הנדרש לצורך קבלת קצבה
עד מרץ 1964 40
אפריל 1964 - אוגוסט 1964 40 ו-4 חודשים
ספטמבר 1964 - אפריל 1965 40 ו-8 חודשים
מאי 1965 - דצמבר 1965 41
ינואר 1965 - אוגוסט 1965 41 ו-4 חודשים
ספטמבר 1966 - אפריל 1967 41 ו-8 חודשים
מאי 1967 ואילך 42

תהליך מימוש הזכות

 • מימוש הזכאות נעשה כחלק מתהליך הפרישה, בתיאום עם אגף כוח אדם ביחידה הממשלתית שהעובד משויך אליה.

חשוב לדעת

הגנה מפני עיקול

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים