אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

בית המשפט רשאי לתת צו למעצר חייב בפשיטת רגל ולתפיסת והחזקת נכסים שברשותו, אם החייב מתחמק מחובותיו על ידי הימלטות, הסתרת נכסים, העברת נכסים וכדומה


בית המשפט רשאי להורות על מעצר של חייב בפשיטת רגל, אם החייב מתחמק מחובותיו על ידי הימלטות, הסתרת נכסים, העברת נכסים וכד'.

 • לשם כך רשאי בית המשפט לתת צו המורה למשטרה לבצע את כל אחד מהבאים:
  • לעצור את החייב.
  • לתפוס (לקחת) פנקסים, ניירות, כסף ונכסים שברשות החייב.
  • להחזיק את החייב ואת הרכוש התפוס עד להוראה אחרת של בית המשפט.

נסיבות למתן צו מעצר נגד חייב

 • בית המשפט רשאי לתת צו מעצר כנגד חייב בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לאחר שניתנה התראת פשיטת רגל נוכח בית המשפט שהחייב נמלט, או עומד להימלט, כדי להשתמט מתשלום החוב שבהתראה.
  • לאחר שהוגשה בקשה פשיטת רגל (על ידי נושה או על ידי חייב), נוכח בית המשפט שהחייב נמלט או עומד להימלט כדי להשתמט או להכביד על הליך פשיטת הרגל.
  • לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל על ידי נושה או חייב, בית המשפט נוכח שהחייב העביר, הסתיר, או עומד להעביר, להסתיר או להשמיד נכסים שלו או פנקסים, מסמכים או כתבים העשויים להועיל לנושיו במהלך פשיטת הרגל.
  • החייב לא התייצב לחקירה שהורה עליה בית המשפט ללא נימוק סביר.

חשוב לדעת

 • שיתוף הפעולה של החייב עם הליך פשיטת הרגל הינו חלק מחובת תום הלב המוטלת על חייב בפשיטת רגל.
 • חוסר שיתוף פעולה מהווה הפרה של חובת תום הלב, והדבר יכול להוביל למעצר החייב, כמפורט בערך זה.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

חקיקה ונהלים