נפגע תאונת עבודה שמשקפיו ניזוקו בעקבות הפגיעה, זכאי לתקנם או לקבל משקפיים חדשים, בהתאם לצורך שיוגדר על-ידי הרופא המטפל
אם בעקבות פגיעה בעבודה נקבע כי הנפגע זקוק למשקפיים או לעדשות מגע, הוא יהיה זכאי להם וכן לתיקונים ולהחלפות, בהתאם לצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל


מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"נפגעי עבודה", זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל אספקת מכשירים ואביזרים רפואיים, בכפוף לאישור המתאים.

 • מבוטח שבעקבות פגיעה בעבודה נגרם נזק למשקפיו, זכאי לתקנם או לקבל משקפיים חדשים, על-פי הצורך שיוגדר על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
 • מבוטח שבעקבות הפגיעה בעבודה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע, בהתאם לקביעת המוסד לביטוח לאומי, יהיה זכאי למשקפיים או לעדשות מגע, וכן לתיקונים והחלפות, בהתאם לצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל.

מי זכאי?

 • מבוטח שבעקבות פגיעה שהוכרה כפגיעה בעבודה נגרם נזק למשקפיו, או שבעקבות הפגיעה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לתיקון משקפיים או קבלת משקפיים חדשים בעקבות נזק שנגרם למשקפיים, היא על-פי צורך שמוגדר על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
 • במקרה זה, קופת החולים תישא בהוצאה באופן חד-פעמי בלבד, ובתנאי שהנזק למשקפיים נרשם בדוח התאונה.
 • אם בעקבות התאונה, נפגע העבודה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע, הוא יהיה זכאי להם וכן לתיקונים והחלפות לפי הצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
 • ההחזר עבור רכישה של משקפיים מאושר, בדרך כלל, עד גובה העלות של עדשות זכוכית סטנדרטיות ומסגרת בסיסית סטנדרטית.

ערעור

 • אם רופא קופת החולים או רופא המוסד לביטוח לאומי החליטו לדחות בקשה למימון טיפול רפואי, יישלח לנפגע העבודה מכתב על אפשרותו לערער על ההחלטה.
 • הערעור יוגש למוסד לביטוח לאומי ויועבר להכרעה על-ידי רופא שלישי.
 • הרופא הבורר יהיה רופא בלתי תלוי המכהן בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, שהוא רופא מומחה בתחום הפגיעה של נפגע העבודה.
 • על החלטת הרופא השלישי ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה. למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.