הקדמה:

נפגע תאונת עבודה שמשקפיו ניזוקו בעקבות הפגיעה, זכאי לתקנם או לקבל משקפיים חדשים, בהתאם לצורך שיוגדר על-ידי הרופא המטפל
אם בעקבות פגיעה בעבודה נקבע כי הנפגע זקוק למשקפיים או לעדשות מגע, הוא יהיה זכאי להם וכן לתיקונים ולהחלפות, בהתאם לצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל


מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"נפגעי עבודה", זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל אספקת מכשירים ואביזרים רפואיים, בכפוף לאישור המתאים.

  • מבוטח שבעקבות פגיעה בעבודה נגרם נזק למשקפיו, זכאי לתקנם או לקבל משקפיים חדשים, על-פי הצורך שיוגדר על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
  • מבוטח שבעקבות הפגיעה בעבודה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע, בהתאם לקביעת המוסד לביטוח לאומי, יהיה זכאי למשקפיים או לעדשות מגע, וכן לתיקונים והחלפות, בהתאם לצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל.

מי זכאי?

  • מבוטח שבעקבות פגיעה שהוכרה כפגיעה בעבודה נגרם נזק למשקפיו, או שבעקבות הפגיעה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות לתיקון משקפיים או קבלת משקפיים חדשים בעקבות נזק שנגרם למשקפיים, היא על-פי צורך שמוגדר על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
  • במקרה זה, קופת החולים תישא בהוצאה באופן חד-פעמי בלבד, ובתנאי שהנזק למשקפיים נרשם בדוח התאונה.
  • אם בעקבות התאונה, נפגע העבודה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע, הוא יהיה זכאי להם וכן לתיקונים והחלפות לפי הצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
  • ההחזר עבור רכישה של משקפיים מאושר, בדרך כלל, עד גובה העלות של עדשות זכוכית סטנדרטיות ומסגרת בסיסית סטנדרטית.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות

  • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.