הקדמה:

נפגע תאונת עבודה שמשקפיו ניזוקו בעקבות הפגיעה, זכאי לתקנם או לקבל משקפיים חדשים, בהתאם לצורך שיוגדר על-ידי הרופא המטפל
אם בעקבות פגיעה בעבודה נקבע כי הנפגע זקוק למשקפיים או לעדשות מגע, הוא יהיה זכאי להם וכן לתיקונים ולהחלפות, בהתאם לצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל


מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"נפגעי עבודה", זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל אספקת מכשירים ואביזרים רפואיים, בכפוף לאישור המתאים.

 • מבוטח שבעקבות פגיעה בעבודה נגרם נזק למשקפיו, זכאי לתקנם או לקבל משקפיים חדשים, על-פי הצורך שיוגדר על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
 • מבוטח שבעקבות הפגיעה בעבודה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע, בהתאם לקביעת המוסד לביטוח לאומי, יהיה זכאי למשקפיים או לעדשות מגע, וכן לתיקונים והחלפות, בהתאם לצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל.

מי זכאי?

 • מבוטח שבעקבות פגיעה שהוכרה כפגיעה בעבודה נגרם נזק למשקפיו, או שבעקבות הפגיעה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לתיקון משקפיים או קבלת משקפיים חדשים בעקבות נזק שנגרם למשקפיים, היא על-פי צורך שמוגדר על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
 • במקרה זה, קופת החולים תישא בהוצאה באופן חד-פעמי בלבד, ובתנאי שהנזק למשקפיים נרשם בדוח התאונה.
 • אם בעקבות התאונה, נפגע העבודה נזקק למשקפיים או לעדשות מגע, הוא יהיה זכאי להם וכן לתיקונים והחלפות לפי הצורך שייקבע על-ידי הרופא המטפל בקופת החולים.
 • ההחזר עבור רכישה של משקפיים מאושר, בדרך כלל, עד גובה העלות של עדשות זכוכית סטנדרטיות ומסגרת בסיסית סטנדרטית.

ערעור

 • אם רופא קופת החולים או רופא המוסד לביטוח לאומי החליטו לדחות בקשה למימון טיפול רפואי, יישלח לנפגע העבודה מכתב על אפשרותו לערער על ההחלטה.
 • הערעור יוגש למוסד לביטוח לאומי ויועבר להכרעה על-ידי רופא שלישי.
 • הרופא הבורר יהיה רופא בלתי תלוי המכהן בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, שהוא רופא מומחה בתחום הפגיעה של נפגע העבודה.
 • על החלטת הרופא השלישי ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה. למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.