ילדים ובוגרים עם מוגבלות שמתגוררים בבית הוריהם או במשפחת אומנה זכאים לצאת לנופשונים בכל ימות השנה
ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה ובמקרים מיוחדים יינתן אישור למספר ימים רב יותר
השהות בנופשון כרוכה בתשלום השתתפות עצמית
למידע רשמי ראו אתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה


נופשון הוא מסגרת חוץ ביתית קצרת מועד לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שמתגוררים בבית הוריהם או אצל משפחת אומנה.

 • הנופשונים כוללים פעילויות בילוי והעשרה וכלכלה מלאה ומתקיימים בבתי הארחה, בתי מלון, פנימיות של ילדים בזמן חופשה, מבנים בקיבוצים ומושבים ועוד.

ימי הנופשון

 • הנופשונים מופעלים בימים בודדים או רצופים בכל ימות השנה, כולל סופי שבוע, חגים וחופשות.
 • ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה משנה לשנה.
 • במקרים מיוחדים ובאישור המפקח המחוזי במשרד הרווחה, ניתן לקבל עד 30 ימי נופשון בשנה.
 • במקרים של בעיות תפקוד מיוחדות אצל האדם עם המוגבלות או בני משפחתו ובאישור צוות הפיקוח של מינהל מוגבלויות, ניתן לקבל עד 45 ימי נופשון בשנה.
 • נופשון במצבי חירום:
  • כשנדרשת הוצאה מיידית של אדם עם מוגבלות מהבית, ניתן לשהות בנופשון 7 ימים, באישור מיוחד.
  • ניתן יהיה להאריך את השהות בנופשון ל-60 ימים, לפי צו בית משפט ואישור עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) ראשי.

נופשון הקלה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • פונים למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה ומבקשים השמה לנופשון במועד הרצוי.
 • ניתן גם לפנות ישירות לעמותות ולארגונים שמפעילים את הנופשונים.
 • יש להעביר מידע לגבי מחלות, אלרגיות ותרופות.

תשלום השתתפות עצמית

 • המשפחה נדרשת לשלם השתתפות עצמית בהתאם למספר ימי הנופשון.
 • עבור כל יום נופשון יש לשלם 1/60 מהסכום החודשי של קצבת הנכות (גמלת ילד נכה או קצבת נכות כללית):
 • המשפחה תעביר את סכום ההשתתפות העצמית שלה לרשות המקומית.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים