הקדמה:

ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית ההורים (או בבית אפוטרופוס או משפחת אומנה) זכאים לצאת לנופשונים בכל ימות השנה
ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה משנה לשנה

נופשון הוא מסגרת חוץ ביתית קצרת מועד לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המאפשרת להורים, לאפוטרופוס או למשפחת האומנה לפנות זמן חופשי לעצמם.

 • מסגרת הנופשון מאפשרת גם קליטה של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במצבי חירום, על-פי החלטת עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד).
 • הנופשונים מיועדים לאנשים בהתאם לדרגות המוגבלות השכלית השונות, כאשר לכל נופשון ניתן להפנות אנשים בעלי אותה דרגת מוגבלות.
 • נופשונים מופעלים בימים בודדים או רצופים, בכל ימות השנה, כולל חגים וחופשות.
 • בנופשון מתקיימות פעילויות חינוכיות, בילוי ונופש והוא כולל כלכלה מלאה.

מספר ימי הנופשון

 • ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה (לכל אורך השנה), ללא אפשרות צבירה משנה לשנה.
 • במקרים מיוחדים, ניתן לקבל עד 30 ימי נופשון בשנה - באישור המפקח המחוזי של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • במקרים שלאדם עם מוגבלות שכלית ישנן בעיות תפקוד מיוחדות, ניתן לקבל עד 45 ימים - באישור צוות הפיקוח של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • נופשון במצבי חירום:
  • כאשר נדרשת הוצאה מיידית של אדם עם מוגבלות שכלית מהבית או מהמסגרת, הוא יוכל לשהות בנופשון 7 ימים - באישור עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד).
  • בפרק זמן זה יש לקבל אישור מפקיד סעד מחוזי.
  • ניתן יהיה להאריך את השהות בנופשון ל- 60 ימים, על-פי צו בית משפט ואישור פקיד סעד ראשי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעובד הסוציאלי המטפל במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • ממלאים טופס נתוני יסוד, המפרט נתונים בסיסיים על האדם ומשפחתו (אם הטופס טרם מולא בעבר).
 • יש להמציא מסמכים רפואיים לגבי מחלות, אלרגיות ותרופות.
 • יש למלא טופס פנייה והצהרה. ניתן לקבל את הטופס במחלקה לשירותים חברתיים.
 • בטופס הפנייה יש לציין שזוהי בקשה לנופשון.
 • ההורים צריכים להצהיר בטופס על גובה הכנסותיהם ומספר הנפשות המתגוררות בבית.
 • כאשר מדובר בבוגר מעל גיל 18, על ההורים להצהיר גם על הכנסותיו (כגון קצבת נכות).
 • העובד הסוציאלי יחליט אם האדם זכאי לנופשון וישלח למשפחה תשובה בכתב.
 • העובד הסוציאלי יאתר את הנופשון המתאים לאותו אדם ויתאם את הקליטה עם מנהל מסגרת הנופשון.
 • לאחר שהמשפחה תאשר אם הנופשון מתאים להם, היא תקבל אישור שיבוץ במסגרת.
 • המשפחה תשלם את ההשתתפות הכספית שלה ברשות המקומית.
 • יש לפנות לעובד הסוציאלי המטפל בכל פעם שמעוניינים בנופשון.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על אקימידע - מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים