הקדמה:

ילדים ובוגרים עם מוגבלות המתגוררים בבית הוריהם או אצל משפחת אומנה זכאים לצאת לנופשונים בכל ימות השנה
השהות בנופשון כרוכה בתשלום השתתפות עצמית (ראו פרטים בהמשך)
ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה. במקרים מיוחדים יינתן אישור למספר רב יותר של ימים
למידע נוסף ראו באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי


נופשון הוא מסגרת חוץ ביתית קצרת מועד לילדים ולבוגרים עם מוגבלות המתגוררים בבית הוריהם או אצל משפחת אומנה.

 • הנופשונים כוללים פעילויות בילוי והעשרה וכלכלה מלאה, ומתקיימים בבתי הארחה, בתי מלון, פנימיות של ילדים בזמן חופשה, מבנים בקיבוצים ומושבים ועוד.

ימי הנופשון

 • הנופשונים מופעלים בימים בודדים או רצופים, בכל ימות השנה, כולל סופי שבוע, חגים וחופשות.
 • ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה משנה לשנה.
 • במקרים מיוחדים, ניתן לקבל עד 30 ימי נופשון בשנה, באישור המפקח המחוזי במשרד הרווחה.
 • במקרים של בעיות תפקוד מיוחדות אצל האדם עם המוגבלות או בני משפחתו, ניתן לקבל עד 45 ימים, באישור צוות הפיקוח של מינהל מוגבלויות.
 • נופשון במצבי חירום:
  • כאשר נדרשת הוצאה מיידית של אדם עם מוגבלות מהבית, ניתן לשהות בנופשון 7 ימים, באישור מיוחד.
  • ניתן יהיה להאריך את השהות בנופשון ל-60 ימים, על-פי צו בית משפט ואישור עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) ראשי.

נופשון הקלה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • פונים אל המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה ומבקשים השמה לנופשון במועד הרצוי.
 • ניתן גם לפנות ישירות לעמותות ולארגונים שמפעילים את הנופשונים.
 • יש להעביר מידע לגבי מחלות, אלרגיות ותרופות.

תשלום השתתפות עצמית

 • המשפחה נדרשת לשלם השתתפות עצמית בהתאם למספר ימי הנופשון.
 • עבור כל יום נופשון יש לשלם 1/60 מהסכום החודשי של קצבת הנכות (גמלת ילד נכה או קצבת נכות כללית):
 • המשפחה תעביר את סכום ההשתתפות העצמית שלה לרשות המקומית.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים