הקדמה:

ילדים ובוגרים על רצף האוטיזם המוכרים על ידי משרד הרווחה ומתגוררים בקהילה זכאים לצאת לנופשונים הכוללים לינה
למידע נוסף, ראו הוראה 10.5 בתע"ס - נופשון / שהות קצרת מועד לאדם עם אוטיזם


ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בקהילה זכאים לצאת לנופשון - מסגרת חוץ ביתית לשהייה קצרת מועד הנערכת במקומות מותאמים, במיוחד בסופי שבוע ובחופשות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תשלום השתתפות עצמית

  • המשפחה צריכה לשלם השתתפות עצמית בהתאם למספר ימי הנופשון.
  • עבור כל יום נופשון יש לשלם 1/30 ממחצית הסכום החודשי של קצבת נכות (גמלת ילד נכה או קצבת נכות כללית), כלומר 1/60 מסכום הקצבה:
  • המשפחה תעביר את סכום ההשתתפות העצמית שלה לרשות המקומית.


ערעור

  • מי שאינו שבע רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינו, או שלא קיבל תשובה תוך זמן סביר, רשאי לערער לוועדת הערר של משרד הרווחה במחוז מגוריו.
  • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים