הקדמה:

ילדים ובוגרים על רצף האוטיזם המוכרים על ידי משרד הרווחה ומתגוררים בקהילה זכאים לצאת לנופשונים הכוללים לינה
למידע נוסף, ראו הוראה 10.5 בתע"ס - נופשון / שהות קצרת מועד לאדם עם אוטיזם


ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בקהילה זכאים לצאת לנופשון - מסגרת חוץ ביתית לשהייה קצרת מועד הנערכת במקומות מותאמים, במיוחד בסופי שבוע ובחופשות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תשלום השתתפות עצמית

נופשונים לילדים וצעירים עם נכות פיסית או לקות חושית הגרים בבית הוריהם

ערעור

  • מי שאינו שבע רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינו, או שלא קיבל תשובה תוך זמן סביר, רשאי לערער לוועדת הערר של משרד הרווחה במחוז מגוריו.
  • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים