הקדמה:

ילדים וצעירים עד גיל 21 עם נכות פיסית או לקות חושית (לקות ראייה/שמיעה) המתגוררים בבית הוריהם או אצל משפחת אומנה זכאים לצאת לנופשונים בכל ימות השנה
השהות בנופשון כרוכה בתשלום השתתפות עצמית (ראו פרטים בהמשך)
ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה. במקרים מיוחדים יינתן אישור למספר רב יותר של ימים


נופשון הוא מסגרת חוץ ביתית קצרת מועד לילדים ולצעירים עד גיל 21 עם נכות פיסית או נוירומוסקולרית, או לקות חושית (לקות ראייה/שמיעה).

 • הנופשונים מופעלים בימים בודדים או רצופים, בכל ימות השנה, כולל חגים וחופשות.
 • בנופשון מתקיימות פעילויות בילוי והעשרה והוא כולל כלכלה מלאה.
 • ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה (לכל אורך השנה), ללא אפשרות צבירה משנה לשנה.
  • במקרים מיוחדים, ניתן לקבל עד 30 ימי נופשון בשנה, בהתאם לאישור המפקח המחוזי של אגף השיקום.
  • במקרים של בעיות תפקוד מיוחדות אצל הילד עם הנכות או בני משפחתו, ניתן לקבל עד 60 ימים, בהתאם לאישור מהוועדה המחוזית, המפקח הארצי, או מנהל השירות של אגף השיקום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • יש להמציא מסמכים רפואיים לגבי מחלות, אלרגיות ותרופות.
 • יש למלא טופס פנייה והצהרה ולציין בו שמדובר בבקשה לנופשון. ניתן לקבל את הטופס במחלקה לשירותים חברתיים.

תשלום השתתפות עצמית

 • המשפחה צריכה לשלם השתתפות עצמית בהתאם למספר ימי הנופשון.
 • עבור כל יום נופשון יש לשלם 1/30 ממחצית הסכום החודשי של קצבת נכות (גמלת ילד נכה או קצבת נכות כללית), כלומר 1/60 מסכום הקצבה:
 • המשפחה תעביר את סכום ההשתתפות העצמית שלה לרשות המקומית.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים