הקדמה:

הקמת נציגות הורים (ועד הורים) בגן הילדים היא זכות ולא חובה
הורה ואפוטרופוס של ילד הלומד בגן זכאי להיבחר כנציג בוועד ההורים בגן
נציגות הורים בגן תיבחר מדי שנה באספה כיתתית של כל הורי הילדים, ולא יאוחר מחודשיים מפתיחת שנת הלימודיםמערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר, וכשותפים באחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי של ילדיהם. להורים ניתנת האפשרות להיות מעורבים במתרחש במוסד החינוך בו לומדים ילדיהם, ולתרום מידיעותיהם ומניסיונם כדי לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי. ערך זה עוסק בקשר שבין ההורים לבין גן הילדים באמצעות נציגות הורים (ועד הורים).

מי זכאי?

  1. הורי הילד.
  2. האפוטרופוס של הילד.

תהליך מימוש הזכות

  • נציגות ההורים בגן תיבחר מדי שנה באספה כיתתית של כל ההורים לא יאוחר מחודשיים מפתיחת שנת הלימודים.
  • בנציגות יכהנו 3 חברים מקרב הורי הגן.

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים