הקדמה:

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות זכאים לנקודות זיכוי בדומה לעובדים ישראלים
לעובדים פלסטינים שמועסקים בישראל כדין ואינם מתגוררים בה נקבעו נקודות זיכוי ספציפיות


עובדים פלסטינים המועסקים בישראל ומתגוררים בה במסגרת איחוד משפחות זכאים לנקודות זיכוי שמפחיתות את גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם, בדומה לעובדים ישראלים.

  • לפרטים על כל נקודות הזיכוי שעובדים אלה עשויים להיות זכאים להן, ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה.
  • לעובדים פלסטינים שמועסקים בישראל כדין ואינם מתגוררים בה נקבעה זכאות ספציפית לנקודות זיכוי. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים.
  • ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,616 ש"ח וערכה החודשי הוא 218 ש"ח, נכון לשנת 2021.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לקבל את נקודות הזיכוי העובדים צריכים למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
  • המעסיק יפחית את שווי נקודת הזיכוי מגובה המס שעל העובד לשלם, ויעביר את התשלומים ישירות לרשויות המס.
  • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
הערת עריכה
האם באמת העובד צריך למלא טופס 101 כדי לממש את הזכות, והאם גם במקרה זה אפשר לקבל החזר עד 6 שנים אחורה
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:50, 1 באפריל 2019 (IDT)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים