קבלת החלטות נתמכת עשויה להסתיים עם פטירת תומך קבלת ההחלטות או מקבל ההחלטות, וכן בהתקיים נסיבות אחרות
אם התקיימו נסיבות המסיימות את קבלת ההחלטות הנתמכת, יפקע צו המינוי באופן אוטומטי ללא צורך לפנות לבית המשפט
על תומך ההחלטות להודיע למקבל ההחלטות ולבית המשפט על התקיימות הסיבה שמסיימת את קבלת ההחלטות הנתמכת ועל פקיעת צו המינוי

תקציר

צו למינוי תומך החלטות עשוי לפקוע בהתקיים נסיבות שונות.

 • הנסיבות עשויות להיות קשורות בתומך ההחלטות, במקבל ההחלטות או בהגדרות המינוי.

סיום קבלת החלטות נתמכת

 • כל אחד מהמקרים הבאים יביא לכך שצו מינוי תומך החלטות יפקע, וקבלת ההחלטות הנתמכת תסתיים.
 • המקרים עשויים להיות קשורים במקבל ההחלטות, בתומך ההחלטות או בשניהם יחדיו, או בצו המינוי.

מקרים הקשורים במקבל ההחלטות

 • מקבל ההחלטות אינו במצב המאפשר לו עוד לקבל החלטות בעצמו בסיוע תמיכה. למשל, מצב בו מקבל ההחלטות אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו וזקוק למינוי אפוטרופוס.
 • מקבל ההחלטות נפטר.
 • מקבל ההחלטות אינו מעוניין עוד בתומך ההחלטות.

מקרים הקשורים בתומך ההחלטות

 • תומך ההחלטות אינו עומד יותר בתנאים הנדרשים לצורך מינויו כתומך החלטות. למשל, תומך ההחלטות מונה כתומך החלטות לעניינים רכושיים, אך הוא הוכרז פושט רגל, ולכן אינו יכול להמשיך ולשמש עוד כתומך החלטות לעניין זה.
 • תומך ההחלטות נפטר.
 • תומך ההחלטות היה בן זוגו של מקבל ההחלטות ובני הזוג התגרשו לאחר המינוי. אלא אם בני הזוג קבעו מפורשות אחרת, והם ביקשו כי המינוי יישאר בתוקף למרות הגירושין.
 • תומך ההחלטות היה ידוע בציבור של מקבל ההחלטות, ובני הזוג חדלו לנהל משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע. אלא בני הזוג קבעו מפורשות אחרת, וביקשו כי המינוי יישאר בתוקף למרות הפרידה.

מקרים הקשורים בצו המינוי

 • מתקיים תנאי שבית המשפט קבע בצו המינוי כי אם הוא יתקיים, אז יסתיים המינוי. למשל, אם קבע בית המשפט כי הצו יפקע אם תומך ההחלטות יעבור להתגורר במרחק של יותר מ-30 ק"מ מביתו של מקבל ההחלטות, ותומך ההחלטות אכן עבר להתגורר במרחק כאמור.
 • המינוי ניתן לפרק זמן מוגבל, ופרק הזמן חלף מבלי שהתבקש המשך המינוי.

למי ואיך פונים

 • עם התקיימות המקרה הרלוונטי, הצו יפקע באופן אוטומטי, ואין צורך לפנות לבית המשפט כדי שיכריז על סיומה של קבלת ההחלטות הנתמכת.
 • תומך ההחלטות ימסור למקבל ההחלטות ולבית המשפט הודעה על התקיימות המקרה שהביא לסיומה של קבלת ההחלטות הנתמכת ועל פקיעת הצו, אלא אם אינו מסוגל לעשות זאת (למשל במקרה של פטירת תומך ההחלטות).

חשוב לדעת

 • תומך ההחלטות, והאדם שהוא מונה עבורו, זכאים לקבל ייעוץ והנחיה בתקופת התמיכה באמצעות האפוטרופוס הכללי או נציגו.
 • ניתן לפנות לממונה הארצית על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי, גב' אורנית דן, בטלפון מספר 055-6838798 או בדואר אלקטרוני ​.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים