סטודנט שנעדר מלימודים עקב מילואים זכאי לסיוע מהמוסד הלימודי בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד על-ידי המוסד הלימודי באמצעות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בדרך אחרת שתיקבע על-ידי המוסד.

 • סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים זכאי לקבל אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם לבחירת המוסד:
  • אפשרות לצפייה או האזנה בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים, או קבלת סיכומים כתובים שערך המוסד באופן רשמי (ולא סיכומים של סטודנטים אחרים שלא נערכו באופן רשמי בידי המוסד).
  • קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים שנעדר מהם. שעות התגבור יינתנו באופן ייעודי ולא כחלק משעות הקבלה של המרצה, על ידי המרצה או מי שהמרצה סבר שהוא מוכשר וראוי אקדמית (אך לא סטודנט ממחזור הלימוד של הסטודנט שנעדר). באחריות המרצה לפקח על היקף התגבור ורמתו.
 • בנוסף הסטודנט יהיה זכאי להטבות הבאות:
  • הטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.
  • עדיפות בשאילת ספרים בספרייה, ואפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המוסד.
 • על המוסד לפעול, ככל האפשר, להכנסת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטלית ואפשרות גישה אליהם באמצעות האינטרנט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
  • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
  • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
  • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

 • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנט המשרת במילואים, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות