הקדמה:

עולה המשגיח על בן משפחה חולה (שאף הוא עולה), עשוי להיות זכאי לסיוע כלכלי במחצית השניה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת "סל קליטה")
הסיוע ניתן לעולה שאינו מסוגל להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה בשל השגחתו על בן המשפחה החולה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 ועד החודש ה-12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 2,897 ש"ח ל-4,400 ש"ח (נכון לשנת 2018) ונקבע לפי מספר הנפשות במשפחה
למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה


עולה המשגיח על בן משפחה חולה, עשוי להיות זכאי לסיוע כלכלי מטעם משרד העלייה והקליטה לתקופה של עד 6 חודשים.

 • הסיוע ניתן לעולה במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה, לאחר סיום קבלת סל הקליטה.
 • ככלל, הסיוע ניתן במקרה שהעולה המשגיח לא מסוגל להשתלב בתעסוקה ולהשתכר מעבודה עקב הצורך בהשגחה.
 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
טיפ
למידע לגבי סיוע כלכלי שעשוי להינתן לחולה עצמו, ראו סיוע כלכלי מטעם משרד העלייה והקליטה לעולים חולים או מאושפזים (הבטחת קיום).

מי זכאי?

 • עולה, בשנת העלייה הראשונה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. משגיח על בן משפחה חולה שאף הוא עולה: בן זוג, ילד, הורה או עולה שהמשגיח הוא האפוטרופוס שלו.
  2. גיל העולה המשגיח: לאישה 18-60, לגבר 18-65.
  3. העולה המשגיח ובן זוגו לא עובדים, לא לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מקרנות לעצמאיים.
  4. העולה המשגיח ובן זוגו אינם בעלים של רכב או שהם מקבלים קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • תעודת עולה (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • אישורים המעידים על הצורך להשגיח על בן המשפחה החולה או על הצורך לסייע לו בפעולות יום-יומיות.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על כך שבן המשפחה החולה אינו מקבל קצבת סיעוד.
  • במקרה שלעולה המשגיח ולבן זוגו יש רכב בבעלותם- אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לרכב ניידות (לנכים).

גובה הסיוע

 • נכון לשנת 2018, סכום הסיוע החודשי נע בין 2,897 ש"ח ל-4,400 ש"ח ונקבע לפי הרכב המשפחה (מספר הנפשות).
 • למידע על סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות להמשך קבלת סיוע בהתאם לתנאי הזכאות של המוסד.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.
 • למידע על זכויות נוספות המוענקות לעולים ראו פורטל עולים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים