הקדמה:

עולה, המשגיח על בן משפחה חולה (עולה), עשוי להיות זכאי לסיוע כלכלי במחצית השניה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת "סל קליטה")
הסיוע ניתן לעולה שאינו מסוגל להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה עקב השגחתו על בן המשפחה החולה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה- 7 ועד החודש ה- 12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 2,897 ש"ח ל- 4,400 ש"ח (נכון לשנת 2018) ונקבע לפי מס' הנפשות במשפחה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לעולה זכאי המשגיח על בן משפחה חולה, סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים.

מי זכאי?

 • עולה, בשנת העלייה הראשונה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. משגיח על בן משפחה עולה וחולה: בן זוג, ילד, הורה או עולה שהמשגיח הוא האפוטרופוס שלו.
  2. גיל העולה המשגיח: לאישה 18-60, לגבר 18-65.
  3. העולה המשגיח ובן זוגו לא עובדים, לא לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מקרנות לעצמאיים.
  4. העולה המשגיח ובן זוגו אינם בעלים של רכב או שהם מקבלים קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • תעודת עולה (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • אישורים המעידים על הצורך להשגיח על בן המשפחה החולה או על הצורך לסייע לו בפעולות יום-יומיות.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על כך שבן המשפחה החולה אינו מקבל קצבת סיעוד.
  • במקרה שלעולה המשגיח ולבן זוגו יש רכב בבעלותם- אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לרכב ניידות (לנכים).

גובה הסיוע

 • נכון לשנת 2018, סכום הסיוע החודשי נע בין 2,897 ש"ח ל- 4,400 ש"ח ונקבע לפי הרכב המשפחה (מס' הנפשות).
 • למידע על סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, לחצו כאן.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים