הקטגוריות שבתחתית כל עמוד משמשות בשלב זה של בניית המערכת גם כקטגוריות במובן הקלאסי (קטלוג המידע והערכים במערכת במטרה לאפשר לעורכים הצלבת מידע טובה יותר) והן כתגיות (שנועדו לאפשר לגולש להגיע מכיוון נוסף אל תוכן שעשוי לעניין אותו)

הוספת קטגוריות

  • בתחתית כל עמוד עריכה מופיעה הנחיה להכניס קטגוריות. הקטגוריות מוספות באמצעות קישור לשם הקטגוריה באופן הבא: [[קטגוריה:שם הקטגוריה]]
  • חשוב! ללא מילת הקסם קטגוריה: המערכת לא תזהה שמדובר בקטגוריה, ותכניס את הטקסט אי שם ברחבי העמוד...

איך לבחור קטגוריות?

  • יש חשיבות לסדר הקטגוריות - לפחות לשתיים הראשונות בכל עמוד.
  • הקטגוריה הראשונה היא תמיד סוג העמוד (בלשון רבים - פורטלים, זכויות וכד').
  • הקטגוריה השניה היא תמיד תחום התוכן הראשי (תעסוקה וזכויות עובדים וכד').
  • הקטגוריה השלישית תהיה לרוב זהה לשם פורטל האב הישיר של העמוד.
דוגמה
פורטל האב של הערך חופשת לידה הוא זכויות נשים עובדות ואל הפורטלים הריון ולידה ותעסוקה וזכויות עובדים, ולכן, בתחתית העמוד נכתוב את שלושת הפורטלים גם כקטגוריות (זאת אומרת: נקשר אל [[קטגוריה:זכויות נשים עובדות]], [[קטגוריה:הריון ולידה]] ו[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]

עמודי הקטגוריה

קטגוריות קיימות

כאשר אינכם בטוחים לגבי קטגוריה מסויימת, בדקו ראשית בעמוד הקטגוריות האם הקטגוריה כבר קיימת במערכת, ומהו שמה המדוייק (חשוב לזכור שכל שינוי בניסוח ייצור למעשה קטגוריה חדשה, ולכן חשוב להימנע מניסוחים דומים אך שונים, כמו: המוסד לביטוח לאומי/הביטוח הלאומי וכד')