הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מעניקה עזרה סיעודית של עד 50 שעות לניצולי שואה המשתחררים מאשפוז וזקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי. העזרה ניתנת לפרק זמן של עד חודשיים
זכאים לשעות הסיעוד ניצולי שואה המקבלים קצבה בגין נרדפותם או מענק שנתי ממשרד האוצר, ובתנאי שהכנסתם החודשית אינה עולה על 10,703.22 ₪ והם אינם זכאים לגמלת סיעוד או שר"מ מהמוסד לביטוח לאומי או ל"עזרה לזולת" ממשרד הביטחון
ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסה אינה כוללת קצבאות המשולמות לניצולי השואה בגין נרדפותם
ניתן לקבל עזרה זו רק על-ידי הגשת בקשה באמצעות העובדים הסוציאליים של בתי החולים, בזמן האשפוז


ניצולי שואה שאושפזו בבית חולים ולאחר השחרור זקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי, עשויים לקבל מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל סיוע של עד 50 שעות סיעוד לתקופה של עד חודשיים, או עד קבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי - לפי המוקדם מביניהם.

  • עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על-ידי הגשת בקשה באמצעות העובדים הסוציאליים של בתי החולים, בזמן האשפוז.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • לקבלת הסיוע, יש לפנות לעובד הסוציאלי של בית החולים בעת האשפוז, כדי שיגיש בקשה לקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל.
  • יודגש: העובד הסוציאלי של בית החולים הוא המגיש את הבקשה, והניצול חייב לחתום על הבקשה בעת האשפוז.

חשוב לדעת

  • עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על-ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי של בתי החולים, בזמן האשפוז.
  • תקופת הזמן המינימלית בין בקשה לבקשה לעזרה סיעודית לאחר אשפוז תעמוד על 4 חודשים מתאריך קבלתה בקרן של בקשה קודמת.
  • ניתן יהיה לאשר רק בקשה אחת לפונה בשנה.
  • תנאי הזכאות עשויים להשתנות, ובמקרה כזה תצא הודעה מתאימה לגורמי המקצוע הרלוונטיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר