בהתאם לתקנות חדשות, במקרים בהם נקבעה לניצולי שואה דרגת נכות והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם, יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה
למידע נוסף ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה


בשנת 2013 נחתמו על ידי שר האוצר תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) (תיקון), התשע"ג-2013. בהתאם לתקנות החדשות, במקרים שבהם נקבעה לניצולי שואה דרגת נכות והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם, יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה.

דוגמה
ניצול שואה המקבל תגמול לפי השיטה הלינארית והתגמול שלו יגדל
 • לניצול שואה נקבעה דרגת נכות משוקללת של 64.4%.
 • לפי השיטה הלינארית גובה התגמול נקבע לפי הכפלת אחוזי הנכות בשווי של אחוז נכות.
 • נכון לשנת 2013 ערכו של כל אחוז נכות עומד על סך 54.04 ₪.
 • גובה התגמול החודשי של ניצול שואה שאחוזי הנכות שלו עלו מ-64.4% ל-65% בגלל העיגול כלפי מעלה, יגדל ב-32 ₪ (3,480 ₪ לעומת 3,512 ₪ לאחר העיגול)
דוגמה
ניצול שואה שבגלל העיגול כלפי מעלה יעבור משיטת התשלום הלינארית לשיטת תשלום לפי מדרגות והתגמול שלו יגדל
 • לניצול השואה נקבעה דרגת נכות משוקללת של 79.2%. במקרה כזה, השיטה הלינארית מיטיבה עם ניצול השואה, והוא יקבל תגמול לפיה (בגובה 4,280 ₪, ערכו של כל אחוז נכות 54.04 ₪)
 • בעקבות העיגול כלפי מעלה, יקבעו לניצול השואה 80% נכות. במקרה כזה, תשולם גמלתו לפי שיטת המדרגות כיוון שמשמעותה עלייה במדרגת הנכון, ותגמול גבוה יותר מאשר לפי השיטה הלינארית (4,502 ₪, לעומת 4,323 ₪ אם משלמים לפי ערך אחוזי הנכות).
 • כלומר, בעקבות העיגול כלפי מעלה יגדל התגמול החודשי של ניצול השואה ב - 222 ₪ לחודש.
דוגמה
ניצול שואה המקבל תגמול לפי שיטת המדרגות - בלי שינוי בגובה התגמול
 • לניצול שואה נקבעה דרגת נכות משוקללת של 41.3%.
 • בהתאם לתקנות החדשות, תעוגל דרגת הנכות של הניצול ל-42%.
 • הגדלת אחוזי הנכות במקרה זה לא תגדיל את התגמול אותו מקבל ניצול השואה, מכיוון שהעלאת אחוז הנכות אינה מעבירה את ניצול השואה למדרגת תשלום גבוהה יותר לפי שיטת דורנר, והשיטה הלינארית כלל אינה רלבנטית במקרה זה, כי לפני ואחרי העיגול היא מובילה לתגמול נמוך יותר משיטת המדרגות.
 • לעיון בהסבר מפורט יותר על שיטות התשלום של התגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לחצו כאן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. הרשות לזכויות ניצולי השואה תעגל כלפי מעלה את אחוז הנכות בהתאם לתקנות, ותתאים את גובה התגמול במידת הצורך.

חשוב לדעת

 • תחולת התקנות ב-1 לחודש שלאחר פרסומן ברשומות, ואינה רטרואקטיבית. כלומר, מי שאחוזי הנכות שלו יעוגלו כלפי מעלה בהתאם לתקנות, וכתוצאה מכך תגדל גמלתו, יקבל את ההפרש רק החל מה-1 לחודש שלאחר פרסום התקנות ברשומות, ואילך, ולא ממועד מוקדם יותר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים