יורשיו של מטופל שנפטר, זכאים לקבל מידע מהרשומה הרפואית של הנפטר, בהצגת צו ירושה, צו קיום צוואה או צו מבית משפט המורה למסור להם את המידע
במקרים מסוימים ייתכן שיידרש צו מבית המשפט, שיינתן אם היורש יוכל להצביע על אינטרס רכושי או כספי בגללו מבוקשת הרשומה הרפואית


כל מטופל זכאי לעיין ברשומה הרפואית. במקרה שהמטופל נפטר, יורשיו עשויים להיות זכאים לעיון ברשומה הרפואית.

מי זכאי?

 • יורשיו של מטופל שנפטר.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל מידע רפואי אודות הנפטר, על המבקש לקבל את המידע, להציג את אחד מהמסמכים הבאים (מסמך מקורי או העתק נאמן למקור):
  • צו ירושה או צו קיום צוואה, בו המבקש רשום כיורש.
  • צו בית משפט המאשר את מסירת המידע לטובת המבקש.
  • תצהיר של המבקש, מאומת ע"י עו"ד או רשם בית משפט, בו הוא מצהיר, כי הוא יורש הנפטר ושאין יורשים נוספים, או שכל היורשים מסכימים למסירת המידע, ושהמבקש לא מתנגד למסירת המידע ליורשים נוספים. אם יש צוואה, יש לצרפה לתצהיר.
 • מוסדות רפואיים מסוימים עשויים לדרוש בנוסף צו בית משפט המאשר את מסירת המידע למבקש.
 • התשלום עבור העתק הרשומה, ייגבה לפי מחירון השירותים הרפואיים של משרד הבריאות.

חשוב לדעת

 • במקרים מסויימים לא ניתן יהיה להסתפק בתצהיר של המבקש לקבל את המידע הרפואי, או בצו ירושה/צו קיום צוואה, ויהיה צורך לקבל צו מבית משפט.
דוגמה
דוגמאות למקרים שבהם ייתכן שיהיה צורך לקבל צו מבית משפט
 • מקרה בו יורש טוען כי המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה, והרשומה הרפואית מתבקשת לצורך קביעת כשירותו של המנוח בעת עריכת הצוואה.
 • מקרה בו היורש חושש כי המנוח נפטר כתוצאה מרשלנות רפואית, והרשומה הרפואית מתבקשת לצורך בירור העניין והכנת תביעה לפיצויים.
 • מקרה בו המבקש מגיש תצהיר כדי לקבל את המידע הרפואי אולם ההצהרה סותרת מידע המפורט ברשומה הרפואית (למשל, במקרה שידוע שהנפטר היה גרוש או שקיים סכסוך במשפחה, או שידוע שהמנוח התנגד למסור מידע למבקש).
 • מקרה שהיורש אינו קרוב משפחה של המטופל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • רעא 1917/92 מיום 23.11.93 - בית המשפט העליון הכיר בזכות לפרטיות של המנוח כזכות אשר עוברת לידי יורשיו, ואישר העברת מסמכים בנקאיים של המנוח לידי היורשים.
 • רמש (חי') 46022-02-17 מיום 02.04.2017 - בית המשפט המחוזי הכיר בזכותה לפרטיות של המנוחה, אך קבע כי זכות זאת נסוגה מפני הזכויות הקנייניות של היורשים, ואישר העברת מסמכים בנקאיים ליורשים, הנוגעים לעיזבון המנוחה.
 • בל (ת"א) 9930-03-18 מיום 06.12.2018 - בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענתה של המבקשת, בתה של המנוחה, לקבלת הרשומה הרפואית מהמוסד הסיעודי בו שהתה המנוחה. זאת בשל היעדר נימוק המצדיק את נחיצות המידע לשם בירור עניינים כספיים או רכושיים, ועל רקע חילוקי דעות בין המבקשת לבין אחותה, שהתנגדה לחשיפת המידע.
 • הפ (ת"א) 29490-05-12‏ מיום 31.10.2012 - בית משפט השלום דחה בקשה של יורש לקבל מידע רפואי שעניינו טיפול פסיכותרפי שקיבל המנוח מרופאה פסיכיאטרית, בשל היעדר אינטרס ליורש המצדיק את חשיפת תוכן השיחות בין המנוח לבין הרופאה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.