הקדמה:

לתלמיד שנשללה ממנו הזכות להיבחן בבחינת הבגרות יש זכות לערער על ההחלטה


במקרים חריגים עשויה להישלל מהתלמיד הזכות להיבחן בבחינת הבגרות. התלמיד יכול לערער על החלטת הצוות המקצועי של בית הספר לשלול את זכאותו להיבחן בבחינת הבגרות, בפני המפקח הכולל במשרד החינוך.

ערעור על ההחלטה לשלול את הזכות להיבחן בבחינת הבגרות

  • התלמיד יכול לערער על החלטת הצוות המקצועי לשלול את זכאותו להיבחן בבחינת הבגרות בפני המפקח הכולל.
  • החלטתו של המפקח הכולל הינה סופית ואין עליה זכות ערעור.
  • ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים כנגד החלטת המפקח הכולל (העתירה המינהלית אינה מהווה ערעור, ובמסגרתה ניתן רק לטעון כנגד פגם שנפל בהליך קבלת ההחלטה).

חשוב לדעת

פסקי דין


גורמי ממשל

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים