נכים שנקבעה להם נכות לצמיתות המעבירים זכות חכירה בנכס, עשויים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל
הפטור ניתן עד לסכום של 30,000 ₪ (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992)
למידע רשמי ראו אתר רשות מקרקעי ישראל

תקציר

מעבירי זכות חכירה בנכס לא מהוון, שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות, עשויים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל.

  • הפטור מתשלום דמי ההסכמה ניתן עד לסכום של 30,000 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992.
  • הזכאות להטבה ניתנת לזכאים פעם אחת בלבד.

מי זכאי?

טיפ
מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכולים להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה המוכרת כנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ולא יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בגלל הגיל, אך מעוניין לקבל הטבות שניתנות לבעלי נכות רפואית ואינן מותנות בקבלת קצבת נכות.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים