הקדמה:

אדם שהגיע לגיל 65 ומעוניין לעבור לדיור מוסדי, יכול להשכיר את דירת המגורים שבבעלותו ולקבל פטור על הכנסותיו מדמי השכירות
הדירה צריכה להיות בבעלותו של אותו אדם, ועליו להתגורר בה עד למועד עזיבתו לדיור המוסדי
עשויים להתקיים מסלולים נוספים לפטור מהכנסה על דמי שכירות, ומומלץ לבחור את הפטור הכדאי ביותר בנסיבות
לפרטים ראו סעיף 9 לפקודת מס הכנסה


אדם שהגיע לגיל 65 ועובר לדיור מוסדי, יכול להשכיר את הדירה שבבעלותו בה התגורר עד למעבר ולקבל פטור ממס הכנסה על דמי השכירות שיקבל.

 • הפטור יהיה מוגבל להכנסות משכירות שנתית, בסכום של עד מחצית מגובה התשלום השנתי ששילם לדיור המוסדי.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא מעל גיל 65.
  2. הוא מתגורר בדיור מוסדי לאזרחים ותיקים (המוגדר כמקום מגורים קבוע בעל רישיון על פי חוק הפיקוח על מעונות, המיועד למגורים של 30 אנשים לפחות שגילם מעל 65 שנים).
  3. הדירה אותה הוא משכיר נמצאת בבעלותו, והוא התגורר בה עד למועד בו עבר לדיור המוסדי.

גובה הפטור ממס

דוגמה
 • אדם בן 75 עבר להתגורר בדיור מוסדי, שעולה כ-120,000 ₪ בשנה.
 • טרם המעבר, התגורר האדם בדירה בבעלותו, ולאור המעבר הוא משכיר אותה בסכום שנתי של 70,000 ₪.
 • מחצית עלות הדיור השנתית היא 60,000 ₪, ולכן האדם יקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיו השנתיות משכירות עד לסכום זה, וימוסה רק על ההפרש בסך 10,000 ₪.

תהליך מימוש הזכות

 • אם כל סך ההכנסה המתקבלת מהשכרת הדירה פטורה ממס כאמור לעיל, הפטור ניתן באופן אוטומטי.
 • אם לא כל ההכנסה פטורה ממס, יש לדווח על הסכומים שאינם פטורים.
 • אם המשכיר מחוייב בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ההכנסות הפטורות יירשמו בשדה "הכנסות פטורות משכ"ד".
 • אם מצורף לדו"ח השנתי נספח ב' (טופס 1321) בו יפורטו וידווחו הפרטים והסכומים, אין צורך לצרף אסמכתאות כגון חוזה השכירות או חוזה הדיור.

חשוב לדעת

 • אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להטבות כלכליות והנחות שונות, לפרטים ראו הנחות והטבות כלכליות בגיל השלישי.
 • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה עבור דמי שכירות גם במסלולים אחרים (בלי קשר לגיל של המשכיר), כאמור בדוגמה הבאה.
דוגמה

חקיקה ונהלים