בני 65 ומעלה שעוברים להתגורר בבית אבות ומשכירים את דירת מגוריהם זכאים לפטור ממס על הכנסות מהשכירות
הפטור ניתן על הכנסה שנתית מהשכירות בגובה של עד מחצית מהסכום שהם משלמים לבית האבות
ייתכנו מסלולים נוספים לפטור מהכנסה על דמי שכירות ומומלץ לבחור במסלול המשתלם ביותר
למידע רשמי ראו סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה


בני 65 ומעלה שעוברים להתגורר בבית אבות יכולים להשכיר את הדירה שבבעלותם ולקבל פטור ממס הכנסה על דמי שכירות שיקבלו.

 • הפטור יהיה מוגבל להכנסות משכירות שנתית בסכום של עד מחצית מגובה התשלום השנתי שהם משלמים לבית האבות.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם מעל גיל 65.
  2. הם מתגוררים בבית אבות.
  3. הדירה שהם משכירים נמצאת בבעלותם והם התגוררו בה עד למעבר לבית האבות.
 • "בית אבות" מוגדר כמקום מגורים קבוע בעל רישיון על פי חוק הפיקוח על מעונות שמיועד ל-30 דיירים לפחות מעל גיל 65 (לא מדובר על בית דיור מוגן).

גובה הפטור ממס

דוגמה
 • גבר בן 75 עבר להתגורר בבית אבות שעולה 120,000 ₪ בשנה.
 • לפני בית האבות הוא התגורר בדירה שבבעלותו, ובעקבות המעבר הוא משכיר אותה בסכום של 70,000 ₪ בשנה.
 • מחצית מעלות הדיור השנתית היא 60,000 ₪, ולכן הוא יקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיו השנתיות משכירות עד לסכום זה.
 • על ההפרש בסך 10,000 ₪ הוא ישלם מס לפי מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לבני 60 ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • אם כל ההכנסה מהשכרת הדירה פטורה ממס, הפטור יינתן באופן אוטומטי (מי שמחויבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה ידווחו על הסכומים הפטורים בדו"ח).
 • אם לא כל ההכנסה פטורה ממס, יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הסכומים שלא פטורים.
 • בדו"ח השנתי ההכנסות הפטורות יירשמו בשדה "הכנסות פטורות משכ"ד".
טיפ
ניתן לקבל הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים בתקופת הגשת הדו"ח (לרוב בחודשים אפריל – מאי).

חשוב לדעת

 • אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להטבות כלכליות והנחות שונות, לפרטים ראו הנחות והטבות כלכליות בגיל השלישי.
 • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה עבור דמי שכירות גם במסלולים אחרים (בלי קשר לגיל של המשכירים).
דוגמה
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים