מקבלי קצבת נכות כללית העונים על תנאי הזכאות שיפורטו, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
הפטור ניתן רק אם קצבת הנכות משולמת בפועל לזכאי
ראו פטור מתשלום דמי ביטוח ומידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת נכות כללית שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם דרגת אי כושר של 75% ומעלה לשנה או יותר, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

 • למקבל קצבה שאין לו הכנסה נוספת ינוכו מקצבת הנכות דמי ביטוח בריאות בסכום של 116 ₪ (נכון לשנת 2024).

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות מלאה - בשיעור 75% או 100% (שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות), לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה ומעלה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת.
 • מקבל קצבת נכות כללית בשיעור הנמוך מ-75%, או לתקופה של פחות משנה, יהיה פטור בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אין לו הכנסות מלבד לקצבה.
  • יש לו הכנסות שלא מעבודה שאינן עולות על 627 ₪, נכון ל-2024 (5% מהשכר הממוצע במשק).
 • עם זאת:
  • אם מקבלי הקצבה הם עובדים עצמאים, עליהם לשלם דמי ביטוח לענפים נפגעי עבודה ואמהות.
  • אם מקבלי הקצבה הם עובדים שכירים, המעסיק ישלם עבורם דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל.

הליך מימוש הזכות

 • הפטור ניתן באופן אוטומטי לזכאים.

חשוב לדעת

 • הפטור ניתן רק אם קצבת הנכות משולמת בפועל. זכאי לקצבה שוויתר עליה, למשל מי שנאלץ לבחור באחת מבין שתי קצבאות שונות שהוא זכאי להן והעדיף את הקצבה האחרת (ואם הקצבה האחרת אינה מעניקה פטור מדמי ביטוח לאומי), אינו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור הכנסתו האחרת.
דוגמה
 • נכה צה"ל שנקבע כי הוא זכאי לקצבת נכות כללית, העדיף לקבל קצבת נכות ממשרד הביטחון לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 21494-06-14 באתר נבו), היות שלא שולמה לו בפועל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, הוא אינו זכאי לפטור על הכנסה נוספת שיש לו, שכן הפטור ניתן רק למי שמקבל את הקצבה בפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים