מקבלי קצבת נכות כללית שעונים על התנאים שיפורטו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
הפטור ניתן רק אם קצבת הנכות משולמת בפועל לזכאים
ראו פטור מתשלום דמי ביטוח ומידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת נכות כללית שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם דרגת אי כושר של 75% ומעלה לשנה או יותר, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

 • למקבל קצבה שאין לו הכנסה נוספת ינוכו מקצבת הנכות דמי ביטוח בריאות בסכום של 116 ₪ (נכון לשנת 2024).

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות מלאה - בשיעור 75% או 100% (שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות), לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה ומעלה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת.
 • מקבל קצבת נכות כללית בשיעור הנמוך מ-75%, או לתקופה של פחות משנה, יהיה פטור בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אין לו הכנסות מלבד לקצבה.
  • יש לו הכנסות שלא מעבודה שאינן עולות על 627 ₪, נכון ל-2024 (5% מהשכר הממוצע במשק).
 • עם זאת:
  • אם מקבלי הקצבה הם עובדים עצמאים, עליהם לשלם דמי ביטוח לענפים נפגעי עבודה ואמהות.
  • אם מקבלי הקצבה הם עובדים שכירים, המעסיק ישלם עבורם דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל.

הליך מימוש הזכות

 • הפטור ניתן באופן אוטומטי למקבלי הקצבה שאינם עובדים.
 • למי שעובדים כשכירים הביטוח הלאומי שולח מדי שנה אישור למעסיק על פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. כדי לקבל את הפטור עליהם להגיש את האישור השנתי למעסיק.

חשוב לדעת

 • הפטור ניתן רק אם קצבת הנכות משולמת בפועל.
דוגמה
 • נכה צה"ל שזכאי לתגמול חודשי ממשרד הביטחון ונמצא זכאי גם לקצבת נכות כללית, היה צריך לבחור באחת מהזכאויות והעדיף את התגמול ממשרד הביטחון.
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 21494-06-14 באתר נבו), היות שלא שולמה לו בפועל קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי, הוא לא פטור מתשלום על הכנסה נוספת שיש לו, כי הפטור ניתן רק למי שמקבל את הקצבה בפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים