הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית העונים על תנאי הזכאות שיפורטו, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
הפטור ניתן רק אם קצבת הנכות משולמת בפועל לאדם שזכאי לה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת נכות כללית שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם דרגת אי כושר של 75% ומעלה לשנה או יותר, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

 • למקבל קצבה שאין לו הכנסה נוספת ינוכו מקצבת הנכות דמי ביטוח בריאות בסכום של 104 ש"ח (נכון לשנת 2021).

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות מלאה - בשיעור 75% או 100% (שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות), לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה ומעלה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת.
  • אם הוא עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח לענפים נפגעי עבודה ואמהות.
  • אם הוא עובד שכיר, ישלם עבורו המעסיק דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל.
 • מקבל קצבת נכות כללית בשיעור הנמוך מ-75%, או לתקופה של פחות משנה, יהיה פטור בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים.
  • יש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק, כלומר אינן עולות על 528 ש"ח (נכון ל- 2021).

חשוב לדעת

 • הפטור ניתן באופן אוטומטי לזכאים.
 • הפטור ניתן רק אם קצבת הנכות משולמת בפועל לאותו אדם. אדם שנקבע כי הוא זכאי לקצבה אך העדיף לוותר עליה, למשל עקב זכאותו לשתי קצבאות שונות שהוא נאלץ לבחור ביניהן והעדיף את הקצבה האחרת (ככל שהקצבה האחרת אינה מעניקה פטור מדמי ביטוח לאומי) אינו זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור הכנסתו האחרת.
דוגמה
 • נכה צה"ל שנקבע כי הוא זכאי לקצבת נכות כללית, העדיף לקבל קצבת נכות ממשרד הביטחון לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
 • היות שלא שולמה לו בפועל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, הוא אינו זכאי לפטור על הכנסה נוספת שיש לו, שכן הפטור ניתן רק למי שמקבל את הקצבה בפועל.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים