פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למקבלי קצבת נכות כללית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית העונים על תנאי הזכאות שיפורטו, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
הפטור ניתן רק אם הקצבה משולמת בפועל לאותו אדם, והיא לא תינתן לאדם שזכאי לקצבה אך העדיף לוותר עליה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת נכות כללית שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם דרגת אי כושר של 75% לפחות (לשנה או יותר), פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה או יותר, פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי גם אם יש לו הכנסה אחרת. עם זאת:
  • אם הוא עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.
  • אם הוא עובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.
 • מקבל קצבת נכות כללית בשיעור הנמוך מ-75%, או לתקופה של פחות משנה, יהיה פטור בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים.
  • יש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק (כלומר אינן עולות על 484 ש"ח, נכון ל- 2017).

חשוב לדעת

 • הפטור ניתן רק אם קצבת הנכות משולמת בפועל לאותו אדם. אדם שנקבע כי הוא זכאי לקצבה אך העדיף לוותר עליה, למשל עקב זכאותו לשתי קצבאות שונות שהוא נאלץ לבחור ביניהן והעדיף את הקצבה האחרת (ככל שהקבצה האחרת אינה מעניקה פטור מדמי ביטוח לאומי) אינו זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור הכנסתו האחרת.
דוגמה
נכה צה"ל שנקבע כי הוא זכאי לקצבת נכות כללית אך העדיף לקבל קצבת נכות ממשרד הביטחון חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ולא שולמה לו בפועל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, אינו זכאי לפטור על הכנסה נוספת שיש לו, וזאת מכיוון שהפטור ניתן רק למי שמקבל את הקצבה בפועל.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים