עובד שנעדר מעבודתו בגלל שביתה או השבתה ועקב כך לא קיבל ממעסיקו שכר עבור תקופה זו, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למשך תקופת ההיעדרות ולכל היותר במשך 2 חודשים קלנדריים מלאים בתוך שנה קלנדרית אחת
המעסיק פטור מתשלום חלקו בדמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות של העובד במשך כל ימי השביתה, בלי קשר לאורכה

עובד שנעדר מעבודתו בגלל שביתה או השבתה ועקב כך לא קיבל ממעסיקו שכר עבור תקופה זו, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למשך תקופת ההיעדרות ולכל היותר במשך 2 חודשים קלנדריים מלאים (מהיום הראשון בכל חודש עד ליום האחרון באותו חודש), בתוך שנה קלנדרית אחת (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה השנה).

 • המעסיק אינו צריך להעביר למוסד לביטוח לאומי את חלקו בדמי הביטוח הלאומי או דמי ביטוח בריאות של העובד לכל אורך השביתה, שכן במהלך השביתה מושהה חוזה העבודה.
 • אם השביתה נמשכת 3 חודשים קלנדריים מלאים או יותר, על העובד לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור החודש השלישי ועבור החודשים הקלנדריים המלאים שלאחריו, שבהם היה בשביתה. למידע על אופן התשלום ראו דמי ביטוח לאומי למי שלא עובד.
דוגמה
 • עובד היה בשביתה החל מה-15.01.2016 ועד ל-15.04.2016.
 • לצורך חובת תשלום למוסד לביטוח לאומי, העובד ייחשב כמי שהיה בשביתה במשך 2 חודשים קלנדריים, שכן רק במהלך החודשים פברואר ומרץ היה העובד בשביתה במשך כל החודש.
 • במהלך ינואר ואפריל עבד העובד כחצי חודש בכל חודש, ודמי הביטוח הלאומי שולמו באמצעות השכר עבור חודשים אלה (גם אם גובה התשלום בכל חודש היה נמוך בשל מספר ימי העבודה הנמוך).
 • המעסיק יעביר את חלקו בדמי הביטוח הלאומי של העובד עבור אותם ימים בחודש ינואר ואפריל שבהם עבד העובד.
דוגמה
 • עובד היה בשביתה החל מה-15.01.2016 ועד ל-15.05.2016.
 • לצורך חובת התשלום למוסד לביטוח לאומי, העובד ייחשב כמי שהיה בשביתה במשך 3 חודשים קלנדריים מלאים, שכן הוא היה בשביתה בחודשים פברואר, מרץ ואפריל במשך כל החודש.
 • במהלך ינואר ומאי עבד העובד כחצי חודש ודמי הביטוח הלאומי שולמו עבור חודשים אלה דרך השכר (גם אם גובה התשלום בכל חודש היה נמוך בשל מספר ימי העבודה הנמוך).
 • העובד יהיה פטור משני החודשים הקלנדריים המלאים הראשונים של השביתה (פברואר ומרץ).
 • על העובד לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי עבור חודש אפריל, שהוא החודש הקלנדרי המלא השלישי של השביתה, כמי שאינו עובד ואינו עצמאי.
 • המעסיק יעביר את חלקו בדמי הביטוח הלאומי של העובד עבור אותם ימים בחודשים ינואר ומאי, שבהם עבד העובד.

מי זכאי?

 • עובד הנמצא בשביתה זכאי לפטור לכל היותר עד 2 חודשים קלנדריים מלאים.
 • מעסיק של עובד הנמצא בשביתה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד ששובת במשך כל ימי השביתה, בלי קשר לאורכה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים