הפורטל מרכז מידע לגבי סוגי החופשות השונות, שלהן זכאים עובדים.

עובדים זכאים לחופשה שנתית מהעבודה, ובנוסף הם זכאים להיעדר מעבודה לרגל אירועים שונים, כגון: לידה, חגים, שמחות משפחתיות, מחלות, אבל וכדומה.

פורטל זה מרכז את סוגי החופשות השונות, שלהן זכאים העובדים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים