הקדמה:

במקרים מסויימים בהם יולדת או תינוקה מאושפזים בבית החולים במהלך חופשת הלידה, ניתן לפצל את החופשה
בן הזוג עשוי להיות זכאי לחל"ת בחלק מהמקרים שבהם חופשת הלידה מפוצלת
יולדת שפיצלה את חופשת הלידה בשל אשפוזה או בשל אשפוז התינוק, רשאית להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז ולקבל דמי לידה בתקופת ההארכה עד תקרה שנקבעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

במקרים בהם יולדת או תינוקה צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז במהלך חופשת הלידה הרגילה, ליותר מ-14 ימים, ניתן לפצל את חופשת הלידה.

  • הפיצול ייעשה באופן הבא: 3 שבועות לפחות לאחר יום הלידה, והשאר - במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה. כלומר, 3 שבועות לאחר הלידה ייחשבו בכל מקרה כחלק מחופשת הלידה.
דוגמה
שבועיים לאחר הלידה, נאלצה היולדת להתאשפז בבית החולים. האשפוז ארך שבועיים וחצי. היולדת זכאית לפצל (להפסיק באופן זמני) את חופשת הלידה שלה רק החל מהיום הראשון לשבוע השני לאשפוזה (כלומר, לאחר 3 שבועות מיום הלידה) ורק משום שאושפזה ליותר מ-14 ימים.
  • במהלך הפסקת החופשה ייפסק תשלום דמי הלידה (בתקופה זו עשויה היולדת להיות זכאית לדמי מחלה), ויתרת דמי הלידה תשולם עם חידוש חופשת הלידה.

מי זכאי?

  • יולדת שהיא או תינוקה צריכים להישאר בבית החולים, או לחזור לאשפוז למשך יותר מ-14 ימים במהלך חופשת הלידה.

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה למעסיק

  • על היולדת למסור הודעה בכתב למעסיק 4 ימים לפחות לפני המועד שבו היא מעוניינת לשוב לעבודה.
  • אם תקופת האשפוז נמשכת למעלה מ-3 שבועות, יש למסור את ההודעה 8 ימים לפחות לפני המועד שבו היולדת מעוניינת לשוב לעבודה.
  • אם, בנסיבות העניין, נבצר מהיולדת למסור הודעה במועדים שצויינו, עליה למסור אותה במועד המוקדם ביותר האפשרי.
  • יש לצרף להודעה אישור מבית החולים או מרופא מטעמו, לגבי תקופת האשפוז של היולדת או של התינוק.

בקשה לפיצול של דמי הלידה

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים