עובד שבת זוגו ילדה ואושפזה בבית החולים למשך 15 יום לפחות, רשאי להיעדר מעבודתו עד ארבעה שבועות במהלך תקופת האשפוז, ולשהות בחופשה ללא תשלום
העובד רשאי להיעדר מעבודתו רק אם בת זוגו בחרה לפצל את חופשת הלידה עקב האשפוז
אם העובד מעוניין לחזור לעבודה לפני תום החופשה שלקח, למעסיק אסור לדחות ביותר משבועיים את חזרתו לעבודה
אסור למעסיק לפטר את העובד במהלך תקופת היעדרותו


אם יולדת פיצלה את חופשת הלידה בשל אשפוזה, בן זוגה רשאי להיעדר מעבודתו למשך התקופה שבה היא מאושפזת ושבה פוצלה חופשת הלידה, אך לא יותר מארבעה שבועות.

 • היעדרותו תיחשב כחופשה ללא תשלום.
 • במהלך תקופת היעדרותו אסור למעסיק לפטר את העובד.

מי זכאי?

 • בן הזוג של אישה שילדה זכאי להיעדר מעבודתו עקב אשפוז היולדת, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. היולדת צריכה להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בבית החולים לתקופה של 15 ימים לפחות במהלך חופשת הלידה;
 2. היולדת בחרה לפצל את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • על העובד להודיע למעסיקו על ההיעדרות.
 • למעסיק אסור למנוע את היעדרות העובד.

חשוב לדעת

 • אם בן הזוג יתייצב לעבודה לפני תום תקופת חופשה זו, או יביע את רצונו לחזור לעבודה לפני תום התקופה שלקח, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתו לעבודה יותר משבועיים מיום שהתייצב או מיום שהביע את רצונו לחזור.
 • הזכות להיעדר מהעבודה קיימת רק במקרה שהיולדת מאושפזת, ואינה ניתנת לבן הזוג במקרה שהתינוק מאושפז.
 • במהלך תקופת ההיעדרות אסור למעסיק לפטר את העובד. אם יפטר המעסיק את העובד, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והוא עשוי לספוג קנס כספי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים