חולי סרטן וחולים במחלות כלי דם הזקוקים לניתוח עקב מחלתם מטופלים שקופת החולים לא מצאה עבורם מועד לניתוח בתוך זמני ההמתנה שנקבע בנהלים, יכולים לפנות למוקד ההסדרים של קופת החולים לצורך קבלת תור במועד מוקדם יותר
מוקד ההסדרים אחראי לספק למטופל טופס התחייבות לצורך ביצוע הניתוח אצל נותן שירותים עמו קשורה הקופה בהסכם
המועד לביצוע הניתוח שייקבע בסיוע מוקד ההסדרים, יהיה מוקדם מזה שהציעה קופת החולים, אך עשוי להיות ארוך מזמני ההמתנה הקבועים לאותו ניתוח


חולי סרטן וחולים במחלות כלי דם, הנדרשים לניתוחים מסוימים, זכאים לביצוע הניתוח בתוך תקופת המתנה מוגבלת: עד 30 ימים עבור חולי סרטן ועד 21 ימים עבור ניתוחי כלי דם, ראו זמני המתנה לניתוחים עבור חולי סרטן וחולים במחלות כלי דם.

 • כאשר קופת החולים לא מצאה עבור המטופל מועד לניתוח בתוך תקופות ההמתנה האמורות, ניתן לפנות למוקד ההסדרים בקופת החולים, לצורך קביעת תור במועד מוקדם יותר מזה שהציעה קופת החולים.
 • אם המוקד לא יצליח לאתר תור בתוך 72 שעות (בתוך תקופות ההמתנה) והמטופל הצליח להשיג תור לבית חולים/מרפאה שלא בהסדר עם קופת החולים, על הקופה לספק למטופל טופס התחייבות לבית חולים/מרפאה שיכולים לספק את השירות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חולי סרטן הנדרשים לניתוח בקשר עם מחלת הסרטן, המועד המוקדם ביותר שנמצא עבורם לביצוע הניתוח כרוך ביותר מ-30 ימי המתנה מהיום בו הוחלט על הצורך בביצוע הניתוח.
 • חולים במחלות כלי דם, אשר המועד המוקדם ביותר אשר המועד המוקדם ביותר שנמצא עבורם לביצוע הניתוח כרוך ביותר מ-21 ימי המתנה מהיום בו הוחלט על הצורך בביצוע הניתוח, ביחס לניתוחים הבאים:
  • סגירת מפרצת מוחית באמצעות נוירולוגיה פולשנית דרך צנתור, לרבות - שימוש בתומך וסלילים.
  • תומך / שתל לאאורטה בבית החזה.
  • טיפול במפרצת אאורטה בטנית באמצעות תומך.
  • צנתור טיפולי של נצור / שתל לדיאליזה, ללא / עם החדרת תומכן, במסגרת אמבולטורית (ללא אשפוז).
  • יצירת נצור עורקי-ורידי לדיאליזה ללא / עם שתל מלאכותי, באשפוז.
  • יצירת נצור עורקי-ורידי לדיאליזה ללא / עם שתל מלאכותי, במסגרת אמבולטורית (ללא אשפוז).
 • חולים שצריכים לעבור את אחד מהניתוחים הבאים:
  • ניתוחי החלפת מפרקים.
  • ניתוחי א.א.ג. לילדים.
  • ניתוחי קטרקט.
  • אנדוסקופיות של דרכי העיכול.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות למוקד ההסדרים בקופת החולים בה מבוטח המטופל.
 • לבירור אופן הגשת הפניה, יש לפנות לקופת החולים בה מבוטח המטופל.

שלבי ההליך

 • מוקד ההסדרים יפעל כדי למצוא למטופל תור לניתוח העומד בדרישות זמני ההמתנה, בתוך 24 שעות מהמועד בו פנה המטופל למוקד ההסדרים.
 • אם מוקד ההסדרים לא הצליח למצוא פתרון בתוך 72 שעות, עליו לספק למטופל טופס התחייבות לכל נותן שירותים רפואי המורשה לבצע את הניתוח, לפי בחירת המטופל (מקרב בתי החולים הכלולים בהסדר ההתחשבנות בין קופת החולים לבתי החולים הציבוריים) וזאת בתנאי שהמועד לביצוע הניתוח אותו הציע נותן השירותים הינו מוקדם מהמועד שהציעה קופת החולים.
 • מועד הניתוח שיוצע על ידי נותן השירותים הרפואיים יהיה מוקדם יותר מהמועד אותו הציעה קופת החולים, אך בכל זאת עשוי להיות כרוך בזמן המתנה ארוך יותר מזמני המתנה לניתוחים עבור חולי סרטן וחולים במחלות כלי דם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים