פרסים, מלגות ומענקים שמותנים באורך תקופת הלימודים יחושבו לסטודנטים שנעדרו מהלימודים בעקבות קבלת ילד בהליך פונדקאות בהפחתת ימי ההיעדרות שלהם
לפרטים על מימוש הזכות יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי
למידע רשמי ראו סעיף 14 לכללי זכויות הסטודנט


פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שמותנים באורך תקופת הלימודים יחושבו להורים מיועדים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר אחרי קבלת הילד בהפחתת ימי ההיעדרות שלהם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים מיועדים (בהליך פונדקאות שנעשה בישראל).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים