הקדמה:

סטודנטיות וסטודנטים שהם הורים מיועדים ונעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר אחרי קבלת הילד זכאים עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידו
למידע רשמי ראו סעיף 15 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר אחרי שקיבלו ילד בהליך פונדקאות זכאים עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידו (או להטבה שוות ערך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים מיועדים (בהליך פונדקאות שנעשה בישראל).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

סטודנטים

גורמי ממשל

סטודנטים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים