הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת האיבה נקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10%-19%, זכאים למענק נכות חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכים מפעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10%-19%, זכאים למענק נכות חד פעמי.

שיעורי המענק החד פעמי

  • גובה המענק משתנה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.
  • שיעור המענק נקבע על-ידי הכפלת "השכר הקובע" (4,937.74 ש"ח, נכון לשנת 2021) באחוזי הנכות שנקבעו לנכה ובמספר החודשים (כפי שיפורטו בטבלה הבאה, בהתאם לדרגת הנכות):
דרגת הנכות מספר החודשים שיעור המענק בקירוב
10% 108 53,352 ש"ח
11% 125 67,894 ש"ח
12% 142 84,139 ש"ח
13% 155 99,495 ש"ח
14% 166 114,753 ש"ח
15% 175 129,616 ש"ח
16% 185 146,157 ש"ח
17% 193 162,007 ש"ח
18% 201 178,647 ש"ח
19% 215 201,707 ש"ח

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים