הקדמה:

נפגע פעולת איבה שכתוצאה מהפגיעה בפעולת האיבה נקבעה לו דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% - 19%, זכאי למענק נכות חד פעמי
אם בהמשך תועלה לו דרגת הנכות והוא יהיה זכאי לתגמולי נכות חודשיים, ייתכן שינוכה לו סכום מסוים, בהתאם למספר החודשים שחלפו בין קביעת הזכאות הראשונה לקביעת דרגת הנכות הגבוהה יותר
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכים מפעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% - 19%, זכאים למענק נכות חד פעמי.

שיעורי המענק החד פעמי

  • גובה המענק משתנה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.
  • שיעור המענק נקבע על-ידי הכפלת השכר הקובע (4,852 ש"ח, נכון לשנת 2021) במספר החודשים (שיפורטו בטבלה הבאה - לכל דרגת נכות מספר חודשים שונה), ובאחוזי הנכות שנקבעו לנכה:
דרגת הנכות מספר החודשים שיעור המענק בקירוב
10% 108 52,402 ש"ח
11% 125 66,715 ש"ח
12% 142 82,678 ש"ח
13% 155 97,768 ש"ח
14% 166 112,760 ש"ח
15% 175 127,365 ש"ח
16% 185 143,619 ש"ח
17% 193 159,194 ש"ח
18% 201 175,545 ש"ח
19% 215 198,204 ש"ח

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים