נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת האיבה נקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10%-19%, זכאים למענק נכות חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
קו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • הביטוח הלאומי, שאחראי על הטיפול בנפגעי איבה, מפעיל קו חירום ייעודי בטלפון 02-6269999.
 • הקו נותן מענה מיידי וסיוע בזכויות שמגיעות לפצועים ולמשפחות שכולות.
 • הקו פועל בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 17:00 וביום שישי משעה 8:00 עד 13:00.
 • בקו זה עובדות ועובדים סוציאליים (עובדי הביטוח הלאומי) ייתנו מענה מיידי למשפחות ולפצועים בלבד.

נכים מפעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10%-19%, זכאים למענק נכות חד פעמי.

שיעורי המענק

 • גובה המענק משתנה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.
 • שיעור המענק נקבע על-ידי הכפלת "השכר הקובע" (5,310.47 ₪, נכון לשנת 2023) באחוזי הנכות שנקבעו לנכה ובמספר החודשים (כפי שיפורטו בטבלה הבאה, בהתאם לדרגת הנכות):
דרגת הנכות מספר החודשים שיעור המענק בקירוב
10% 108 57,353 ₪
11% 125 73,019 ₪
12% 142 90,490 ₪
13% 155 107,006 ₪
14% 166 123,415 ₪
15% 175 139,400 ₪
16% 185 157,190 ₪
17% 193 174,237 ₪
18% 201 192,133 ₪
19% 215 216,933 ₪

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שינויים באחוזי הנכות

העלאת אחוזי הנכות

 • מקבלי המענק שאחוזי הנכות שלהם הועלו ועדיין הם נמוכים מ-20% יקבלו את ההפרש בין סכום המענק שקיבלו לסכום המענק שמשולם על דרגת הנכות העדכנית שלהם.
דוגמה
 • נפגעת פעולת איבה שנקבעו לה 10% נכות קיבלה מענק של 57,353 ₪.
 • בעקבות החמרה במצבה הרפואי, הוועדה הרפואית העלתה את דרגת הנכות שלה ל-14%. דרגה זו מזכה במענק של 123,415 ₪.
 • היא תהיה זכאית לקבל 66,062 ₪ (ההפרש בין שני המענקים).
 • מקבלי המענק שאחוזי הנכות שלהם הועלו ל-20% או יותר בעקבות החמרה במצבם הרפואי יתחילו לקבל תגמולי נכות חודשיים.
  • אם טרם חלפו מספר החודשים שצוינו בטבלה למעלה מאז נקבעה זכאותם למענק, יקוזז להם סכום מהתגמולים החודשיים באופן הדרגתי.
  • ככל שעברו יותר חודשים בין קביעת הנכות שזיכתה במענק לקביעת הנכות בעקבות ההחמרה, כך הסכום המקוזז יקטן.
דוגמה
 • נפגע שנקבעו לו 15% נכות קיבל מענק שמחושב עבור 175 חודשים (139,400 ₪).
 • בעקבות החמרה במצבו הרפואי, הוועדה הרפואית העלתה את דרגת הנכות שלו ל-20% והוא התחיל לקבל תגמול חודשי.
  • אם עברו 10 שנים (120 חודשים) בין קביעת הזכאות למענק לקביעת הזכאות לתגמול החודשי: מסכום התגמולים שיקבל יקוזז החלק מהמענק על 55 החודשים שנותרו עד השלמה ל-175 חודשים (43,811 ₪).
  • אם עברו 15 שנים (180 חודשים) בין קביעת הזכאות למענק לקביעת הזכאות לתגמול חודשי, לא יהיה כל קיזוז.

הפחתת אחוזי הנכות

 • מי שאחוזי הנכות שלהם הופחתו לא ייתבקשו להחזיר את ההפרש בין המענק שקיבלו למענק שמשולם על דרגת הנכות המעודכנת.
 • גם במקרים שבהם הנכות המעודכנת נמוכה מ-10% (ואין כלל זכאות למענק) לא תהיה דרישה להחזיר את המענק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים