הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת האיבה נקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10%-19%, זכאים למענק נכות חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכים מפעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10%-19%, זכאים למענק נכות חד פעמי.

שיעורי המענק החד פעמי

  • גובה המענק משתנה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.
  • שיעור המענק נקבע על-ידי הכפלת "השכר הקובע" (4,937.74 ₪, נכון לשנת 2022) באחוזי הנכות שנקבעו לנכה ובמספר החודשים (כפי שיפורטו בטבלה הבאה, בהתאם לדרגת הנכות):
דרגת הנכות מספר החודשים שיעור המענק בקירוב
10% 108 53,328 ₪
11% 125 67,894 ₪
12% 142 84,139 ₪
13% 155 99,495 ₪
14% 166 114,753 ₪
15% 175 129,616 ₪
16% 185 146,157 ₪
17% 193 162,007 ₪
18% 201 178,647 ₪
19% 215 201,707 ₪

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים