כאשר מתפנה דירה בדיור הציבורי, החברה המאכלסת מציעה אותה לזכאים שהגיע תורם ברשימת הממתינים
לאחר שראו את הדירה המוצעת, ניתן לזכאים פרק זמן של 4 ימי עבודה כדי להשיב על ההצעה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך הכולל מספר שלבים:

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שהבקשה לסיוע בדיור מאושרת ומונפקת לפונים תעודת זכאות לדיור ציבורי, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת, והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
 • כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) כדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • זכאים שמסכימים להצעה יוחתמו על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 • למידע על אופן חישוב שכר הדירה לשוכרים, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה.
  • על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
  • לפרטים נוספים ראו קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי.
 • אם בתוך 4 ימים הזכאים לא השיבו בחיוב להצעה, או שהם דחו אותה, הדירה תועבר לזכאים הבאים בתור הממתינים.
 • זכאים הממתינים בתור לדירה יותר מ-4 שנים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
  • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במקרה שיתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
  • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.

סירוב של זכאים לקבלת דירה

 • זכאים שהוצעה להם דירה וסירבו להצעה יוחתמו על ידי החברה המאכלסת על סירוב.
 • מי שסירבו ל-2 הצעות לדירות שמתאימות לנתוניהם לא יהיו זכאים להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותם.
 • רתוקים לכיסא גלגלים זכאים לסרב עד 4 פעמים במהלך תקופת הזכאות.
 • במקרים הבאים הסירוב של הזכאים לדירה לא ייספר:
  • הדירה נמצאת בשכונה עם צביון שלא מתאים למשפחה (למשפחות חרדיות או מהחברה הערבית).
  • הם סירבו לפני כן לדירה אחרת שנמצאת באותו רחוב בגלל המיקום שלה.
  • הדירה לא נמצאת ביישוב מגוריהם.
  • הם מחויבים בחוזה שכירות פרטית לשלם את השכירות עד תום התקופה.

חשוב לדעת

 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שעשויים לבטל את הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 • החברה המאכלסת מחוייבת לספק לשוכרי הדיור הציבורי מידע ומענה בנושאים שונים הנוגעים להם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.