אחרי שמוציאים תעודת זכאות לדיור ציבורי יש להמתין לקבלת הדירה
תקופת ההמתנה עשויה להימשך זמן רב בהתאם לסדר הקדימויות ברשימת הממתינים
אפשר לבקש סיוע מוגדל בשכר דירה עבור הדירה ששוכרים בזמן ההמתנה


לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור מספר שלבים:

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)
 • המידע בדף זה עוסק בשלב ההמתנה לדירה.
 • אחרי שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת הזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
 • לבירור המיקום בתור יש לפנות לחברה המאכלסת ביישוב הזכאות.
 • ניתן להגיש בקשה לקידום בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים באמצעות החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.
 • חישוב גודל הדירה מאפשר קבלת דירות גדולות יותר לזכאים. ההמתנה לדירות אלה עשויה להיות ארוכה יותר, ולכן מי שמעוניינים לחזור ולהיכלל ברשימת ההמתנה לדירה קטנה יותר יכולים להגיש בקשה באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור.

סדר הקדימויות לזכאים ותיקים

 • ל"זכאים ותיקים" (מי שזכאותם אושרה עד ל-31.08.2016) סדר הקדימויות נקבע על-פי נתוניהם וכולל סדר קדימויות ראשי וסדר קדימויות משני - אם לכמה זכאים יש נתונים זהים.
 • סדר קדימויות ראשי:
  1. דיירים בדיור הציבורי שאושרה להם החלפת הדירה לקומה נמוכה או קומת קרקע בגלל סיבה בריאותית.
  2. דיירים בדיור הציבורי שאושרה להם החלפת הדירה בגלל צפיפות או סיבה אחרת, ואחד מהמבקשים הראשיים מקבל קצבת נכות כללית קבועה בשיעור 75%/100%.
  3. דיירים בדיור הציבורי שאושרה להם החלפת הדירה בגלל צפיפות.
  4. דיירים בדיור הציבורי שאושרה להם החלפת הדירה בגלל סיבה אחרת.
  5. חסרי דירה שאושרה להם דירה בדיור הציבורי וועדה רפואית מצאה כי יש להם בעיה בריאותית שמחייבת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע.
  6. חסרי דירה שאושרה להם דירה בדיור הציבורי ואחד מהמבקשים הראשיים מקבל קצבת נכות כללית קבועה בשיעור 75%/100%.
  7. שאר חסרי הדירה (לא כולל יחידים) שאושרה להם דירה בדיור הציבורי.
 • סדר קדימויות משני - אם יש מספר זכאים עם אותם נתונים הדירוג ביניהם ייקבע לפי:
  • מספר הנפשות במשפחה (עם עדיפות למשפחות גדולות יותר).
  • משך ההמתנה מתאריך אישור הזכאות הראשון.

סדר הקדימויות לזכאים חדשים

 • ל"זכאים חדשים" (מי שזכאותם אושרה אחרי 31.08.2016) סדר הקדימות ייקבע בהתאם לוותק - הזמן שעבר ממועד אישור הזכאות לדיור הציבורי או האישור להחלפת דירה בדיור הציבורי.
 • במקרים הבאים סדר הקדימויות של זכאים חדשים ייקבע כמו לזכאים ותיקים:
  • נכים רתוקים לכיסא גלגלים בעדיפות לדירות בקומת קרקע.
  • עיוורים בעלי אישור ממשרד הרווחה על עיוורון מוחלט ו-100% נכות רפואית.
  • זכאים שקיבלו אישור מוועדת החריגים של המשרד.

סדר הקדימויות לדירות צמודות קרקע

 • דירה צמודת קרקע שהתפנתה תוצע לממתינים לפי הסדר הבא:
  1. נכים רתוקים לכיסא גלגלים.
  2. משפחה שהוועדה הרפואית קבעה כי היא צריכה לגור בקומת קרקע.
 • אם ביישוב שהדירה התפנתה בו אין ממתינים שהם רתוקים לכיסא גלגלים או זכאים לדירת קרקע, הדירה תוצע למי שרתוקים לכיסא גלגלים או זכאים לדירת קרקע מיישובים סמוכים.

חשוב לדעת

 • בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהימשך מספר שנים.
 • זכאים לדיור ציבורי יכולים להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה בתקופת ההמתנה לדירה. הסיוע המוגדל לא פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
 • החברות המאכלסות מחויבות לספק לזכאי הדיור הציבורי מידע ומענה בנושאים שונים שנוגעים להם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.