הקדמה:

לאחר שהוגשה הבקשה לדיור ציבורי והונפקה תעודת הזכאות, יש להמתין לקבלת הדירה
תקופת ההמתנה עשויה להימשך זמן רב, בהתאם לסדר הקדימויות ברשימת הממתינים
הממתינים לדירה יכולים להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה עבור הדירה שהם שוכרים בזמן ההמתנה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור מספר שלבים:

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה
 • המידע בדף זה עוסק בשלב ההמתנה לדירה.
 • לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת, והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
 • רשימת הממתינים משתנה באופן דינמי בשל הצטרפות זכאים חדשים ויציאת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, כאשר מדי יום מתבצע חישוב מחדש של סדר הקדימויות על-ידי מערכת ממוחשבת.
 • בעקבות העדכון ייתכנו מצבים שבהם מיקומם של הממתינים בתור יקודם או יידחה.
 • רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות הציבוריות ביישוב הזכאות. לבירור המיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 • ניתן להגיש בקשה לקידום בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים באמצעות החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.
 • החל מספטמבר 2020 חישוב גודל הדירה מאפשר קבלת דירות גדולות יותר לזכאים. ההמתנה לדירות אלה עשויה להיות ארוכה יותר, ולכן מי שמעוניינים לחזור ולהיכלל ברשימת ההמתנה לדירה קטנה יותר יכולים להגיש בקשה באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור.

סדר הקדימויות לזכאים ותיקים (שזכאותם אושרה עד ל- 31.07.2016)

 • ל"זכאים ותיקים" (שזכאותם אושרה עד ל- 31.07.2016), סדר הקדימויות נקבע על-פי נתוניהם וכולל סדר קדימויות ראשי וסדר קדימויות משני - במקרה שישנם מספר זכאים עם נתונים זהים.

סדר קדימויות ראשי

סדר קדימויות משני

 • אם נמצא יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים ביניהם על-פי הנתונים הבאים:
  • מספר הנפשות במשפחה, תוך מתן עדיפות למשפחות גדולות יותר.
  • משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.

סדר הקדימויות לזכאים חדשים (שזכאותם אושרה מה-01.08.2016 ואילך)

 • ל"זכאים חדשים" (שזכאותם אושרה מה-01.08.2016 ואילך), סדר הקדימות ייקבע בהתאם לוותק - החל ממועד החלטת הוועדה שאישרה להם זכאות לדיור ציבורי או להחלפת דירה.
 • עם זאת, לאוכלוסיות הבאות נקבע סדר הקדימויות בהתאם לכללים של זכאים ותיקים (גם אם זכאותם לא אושרה עד ל- 31.07.2016):
  • נכים רתוקים לכיסא גלגלים בעדיפות לדירות בקומת קרקע.
  • עיוורים בעלי אישור ממשרד הרווחה על עיוורון מוחלט ו-100% נכות רפואית.
  • זכאים שאושרו באמצעות ועדת החריגים של המשרד.

חשוב לדעת

 • בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהימשך מספר שנים.
 • מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, רשאי להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה בתקופת ההמתנה לדירה. סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
 • החברות המאכלסות מחוייבות לספק לזכאי הדיור הציבורי מידע ומענה בנושאים שונים הנוגעים להם.

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.