משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע מוגדל בשכר דירה לזכאים הממתינים לדיור ציבורי
הסיוע ניתן כיום לשוכרי דירות מבלי שיוותרו על זכאותם לדיור הציבורי


התהליך לקבלת דירה בדיור הציבורי מורכב משלבים אלה:

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


  • לנוכח מחסור בדירות בשיכון הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאי הדיור הציבורי שכר דירה מוגדל למשך כל תקופת המתנתם לדיור הציבורי.
  • בעקבות החלטת ממשלה מס' 4433 מיום 18.03.2012, הוגדל הסיוע בשכר הדירה לזכאים.

מי זכאי?

היקף הסיוע לאזרחים שאינם עולים (נכון ל-05.01.2022)

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 1,644 ₪ על פי זכאות אישית + 600 ₪
יחיד רתוק לכיסא גלגלים 3,100 ₪ 1,850 ₪
זוג או משפחה עם עד 3 ילדים 3,100 ₪ 1,850 ₪
משפחה עם 4 ילדים לפחות 3,900 ₪ 2,400 ₪
זוג שאחד מהם רתוק לכיסא גלגלים או משפחה שאחד מהילדים רתוק לכיסא גלגלים 3,900 ₪ 2,400 ₪

היקף הסיוע לעולים (נכון ל-05.01.2022)

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 1,644 ₪ על פי זכאות אישית + 600 ₪
יחיד רתוק לכיסא גלגלים 3,500 ₪ 2,250 ₪
זוג או משפחה עם עד 3 ילדים 3,100 ₪ 2,250 ₪
משפחה עם 4 ילדים לפחות 3,900 ₪ 2,400 ₪
זוג שאחד מהם רתוק לכיסא גלגלים או משפחה שאחד מהילדים רתוק לכיסא גלגלים 4,000 ₪ 2,500 ₪

חשוב לדעת

  • קבלת סיוע מוגדל בשכר דירה אינה פוגעת בזכאות לדירה בדיור הציבורי.
  • עולים חדשים הממתינים לדיור ציבורי יכולים לפנות בשאלות ובירורים למוקד מידע ושירות שמספרו *2310.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים