הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע מוגדל בשכר דירה לזכאים הממתינים לדיור ציבורי
הסיוע ניתן כיום לשוכרי דירות מבלי שיוותרו על זכאותם לדיור הציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


התהליך לקבלת דירה בדיור הציבורי מורכב משלבים אלה:

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה


  • לנוכח מחסור בדירות בשיכון הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאי הדיור הציבורי שכר דירה מוגדל למשך כל תקופת המתנתם לדיור הציבורי.
  • בעקבות החלטת ממשלה מס' 4433 מיום 18.03.2012, הוגדל הסיוע בשכר הדירה לזכאים.

מי זכאי?

היקף הסיוע (נכון ל-27.04.2021)

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 1,644 ש"ח על פי זכאות אישית + 600 ש"ח
זוג ללא ילדים 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
משפחה עם עד 3 ילדים כולל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
משפחה עם 4 ילדים ומעלה (כולל משפחות חד הוריות) 3,900 ש"ח 2,400 ש"ח

היקף הסיוע למי שרתוקים לכיסא גלגלים וזכאים לדירת נ"ר (נכון ל-27.04.2021)

מצב אישי סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג א סכום הסיוע ביישוב באזור דירוג ב
יחיד 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
זוג ללא ילדים 3,100 ש"ח 1,850 ש"ח
משפחות עם ילדים כולל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) 3,900 ש"ח 2,400 ש"ח

חשוב לדעת

  • קבלת סיוע מוגדל בשכר דירה אינה פוגעת בזכאות לדירה בדיור הציבורי.
  • עולים חדשים הממתינים לדיור ציבורי יכולים לפנות בשאלות ובירורים למוקד מידע ושירות שמספרו*2310.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים