הקדמה:

סטודנטים שלא ניגשו לבחינה או לא הגישו עבודה בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים מפונדקאות (הורים מיועדים) זכאים ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


  • סטודנטים שלא ניגשו לבחינה או לא הגישו עבודה (לרבות תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפרט) בקורס המהווה דרישה מוקדמת בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים מפונדקאות (הורים מיועדים) לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) זכאים ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור מתאים לגבי יום קבלת הילד וההפיכה להורים מפונדקאות (הורים מיועדים).

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים