בני זוג מאותו מין זכאים לקצבת ילדים בעבור ילדיהם
במקרה שאף אחד מבני הזוג אינו ההורה הביולוגי או האפוטרופוס של הילד, עליהם לבחור מי מהם יקבל את הקצבה - הבחירה היא חד פעמית ואינה ניתנת לשינוי בהמשך
לקביעה למי ישויך הילד לצורך קבלת הקצבה יש חשיבות לעניין גובה הקצבה, קיזוז חובות בגין דמי ביטוח ונקודות זיכוי ממס הכנסה


הורים בני אותו מין זכאים לקצבת ילדים עבור ילדיהם.

  • בני הזוג יכולים להחליט למי מהם ישויך הילד לצורך קבלת הקצבה.
  • במקרה של יותר מילד אחד, רשאים בני הזוג לשייך חלק מהילדים לאחד מבני הזוג וחלק לבן הזוג השני, לפי בחירתם.

מי זכאי?

  • בני זוג מאותו מין המגדלים ילדים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים