הורים לילדים עד גיל 18 זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין כל ילד, וזאת בנוסף לשאר נקודות הזיכוי הניתנות בגין הורות
ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים: אם ההורים נשואים או מגדלים את הילד יחד, ההטבה תינתן לאישה. בשאר המקרים ההטבה תינתן להורה שהילד נמצא בחזקתו או להורה שמקבל את קצבת הילדים
משנת 2017 הזכאות היא ל-1.5 נקודות זיכוי בשנת הלידה של הילד. האימא רשאית לבחור אם לקבל נקודה אחת מתוך 1.5 הנקודות בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה (לשם כך יש למלא את טופס 116ד בשנת הלידה וגם בשנה שלאחריה)
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

תקציר

שימו לב
עדכון נקודות הזיכוי להורים לילדים.
שימו לב
דף זה עוסק רק בחלק מנקודות הזיכוי המוענקות להורים שמקבלים קצבת ילדים
לריכוז כל נקודות הזיכוי הניתנות לשני ההורים במהלך השנים בגין ילדיהם (כולל דוגמאות) ראו טבלה מרוכזת בהמשך דף זה.

הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי במשך 19 שנים בגין כל ילד (בנוסף לשאר נקודות הזיכוי הניתנות בגין הורות).

 • הזכאות היא שנתית, מתחילה בשנת המס שבה נולד הילד, וזהה לגבי לידה בכל אחד מהחודשים באותה שנת מס.
 • ההטבה ניתנת רק לאחד מההורים (ראו בפסקת "מי זכאי").

זכאות החל משנת 2017

 • בשנת המס שבה נולד הילד ההורים זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי. עם זאת, ההורים רשאים לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות אלה תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה.
 • ב-17 השנים הבאות ניתנת נקודת זיכוי אחת.
 • בשנה ה-19 (השנה שבה יחגוג הילד את יום הולדתו ה-18) ניתנת חצי נקודת זיכוי.

זכאות עד שנת 2016 (כולל)

 • בשנת המס שבה נולד הילד ניתנת חצי נקודת זיכוי.
 • ב-17 השנים הבאות ניתנת נקודת זיכוי אחת.
 • בשנה ה-19 (השנה שבה יחגוג הילד את יום הולדתו ה-18) ניתנת חצי נקודת זיכוי.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שמנוכה להם מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והם הורים לילד מתחת לגיל 19.
 • ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד:
  • במקרה שההורים נשואים או מגדלים את הילד יחד גם ללא נישואים (כלומר, כידועים בציבור), תינתן ההטבה לאישה בלבד (אם האישה אינה עובדת לא ניתן להעביר את הזכאות לבעלה).
  • במקרה שההורים גרים בנפרד או גרושים, תינתן ההטבה להורה שהילד בחזקתו.
  • במקרה שמדובר בהורה אחד (כאשר ההורה השני אינו בין החיים או שזהותו אינה ידועה), הורה זה יקבל את ההטבה (בנוסף לנקודת הזיכוי שהוא מקבל כהורה אחד). עם זאת, החל משנת 2016, אם אב אלמן נישא שוב, אשתו תהיה זכאית לנקודות הזיכוי בגין ילדי בעלה (ולא האלמן עצמו).
  • הורים בני אותו מין - ההטבה תינתן לבן/בת הזוג שמקבל/ת את קצבת הילדים.
 • נקודות הזיכוי להורה לילד עד גיל 18 ניתנות לאותו הורה שמקבל נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ולא מקבל נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 6 (אלא אם כן מדובר ב"הורה אחד").
טיפ
היות שלהורה השני ניתנות נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 6, התוצאה היא שבמהלך 6 השנים הראשונות סך כל נקודות הזיכוי שכל אחד משני ההורים יקבל בגין הילדים יהיה זהה (ראו טבלה בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.
 • אם הילד נולד בשנת 2017 ואילך והאמא רוצה לדחות את ניצול נקודת הזיכוי של שנת הלידה לשנה שלאחר מכן, למשל אם היא כבר פטורה ממס בשנת הלידה עקב הכנסה נמוכה יותר, יש למלא את טופס 116ד ולצרפו לטופס 101. יש למלא את טופס 116ד בשנת הלידה (שבה מתבקשת דחייה בניצול נקודת הזיכוי) וגם בשנה שלאחר מכן (השנה שבה מבוקש ניצול נקודת הזיכוי שנדחתה מהשנה הקודמת).
 • אישה שנישאה לאלמן ומבקשת את נקודות הזיכוי בגין ילדיו, תצרף צילום של תעודת הזהות שלו עם פרטי הילדים.
 • אם חלפה שנת המס, העובדים יכולים להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון או בלשכת פקיד השומה שהם משתייכים אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • עצמאים ימלאו את הפרטים הרלוונטיים כאשר יגישו בסוף השנה את הדוח השנתי למס הכנסה ויצרפו צילום של ספח תעודת הזהות.

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6 נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו
שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) - - 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) 1.5 - 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 - 2.5 (או 3.5, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 6 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 7 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 8 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 9 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 10 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 11 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 12 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 17-13 1 - 1 נק' החל מ-2024 2 נק' החל מ-2024 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2024 1 נק' החל מ-2024 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - - 1/2 - - -
דוגמה
זוג הורים הטרוסקסואלים עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של האם יהיה 7.25 לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של האב יהיה 5.75 לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 האב זכאי לנקודה אחת המוענת בגיל 17-6.
  • בנוסף יקבל האב 2.25 נקודות זיכוי המוענקות לו כתושב ישראל.
דוגמה
זוג הורים מאותו מין עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 7.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 8.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאותו הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה זכאי לנקודה אחת המוענקת בגיל 17-6.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודת זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה).
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 11.25 (אם זה גבר) או 11.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2024 - 3 נקודות (נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18 ו-2 נקודות המוענקות עבור ילדים בגיל 17-6 בשל היותו הורה יחיד).
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים