הקדמה:

החל משנת 2012 זכאים הורים לילדים לנקודת זיכוי ממס הכנסה במשך 5 שנים בגין כל ילד החל משנת המס שלאחר הלידה, וזאת בנוסף לנקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 18 (שאחת מהן ניתן לבחור אם לקבל בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה)
ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים, בהתאם למצבם המשפחתי ולשאלה מי מהם מקבל את קצבת הילדים
שווי ההטבה הוא 4,014 ₪ לשנה ו-334.5 ₪ לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

טפסים

שימו לב
ערך זה עוסק רק בחלק מנקודות הזיכוי המוענקות להורה שמקבל קצבת ילדים
לריכוז כל נקודות הזיכוי הניתנות לשני ההורים במהלך השנים לילדים (כולל דוגמאות) ראו טבלה מרוכזת בהמשך דף זה.


הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בכל שנה במשך 5 שנים בגין כל ילד.

 • ההטבה ניתנת החל משנת המס שלאחר הלידה ועד שנת המס שבה ימלאו לילד 5 (כולל).
 • ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים כפי שמפורט בהמשך.
 • עד שנת 2016 (כולל) היה ההורה זכאי לנקודת זיכוי אחת בכל שנה.
 • החל משנת 2017 ההורה זכאי ל-1.5 נקודות זיכוי בכל שנה.

מי זכאי?

 • תושב ישראל שמנוכה לו מס הכנסה והוא הורה לילד, החל משנת המס שלאחר הלידה ועד שנת המס שבה ימלאו לילד 5 שנים.
 • ההטבה ניתנת על הכנסה מיגיעה אישית, להורה אחד בלבד.
  • אם ההורים חיים יחד, כלומר נשואים או מגדלים יחד את הילד גם ללא נישואים (ידועים בציבור), תינתן ההטבה לאישה בלבד.
  • אם ההורים חיים בנפרד או גרושים, תינתן ההטבה באופן הבא:
   • אם האם מקבלת את קצבת הילדים - נקודת הזיכוי הנ"ל תינתן לה.
   • אם האב מקבל את קצבת הילדים - תינתן לו נקודת הזיכוי הנ"ל, בתנאי שאינו נשוי ואינו מנהל משק בית משותף עם בן/בת זוג אחר. (במקרה שהוא מנהל משק בית עם בן/בת זוג אחר, אף אחד מההורים לא יקבל את נקודת הזיכוי הנ"ל).
  • אם מדובר בהורה אחד (כלומר כאשר ההורה השני אינו בין החיים או שזהותו אינה ידועה), יקבל הוא את ההטבה (בנוסף לנקודת הזיכוי שהוא מקבל כהורה אחד ובנוסף לנקודות זיכוי שהוא עשוי לקבל כהורה לפעוט מתחת לגיל 6). עם זאת, החל משנת 2016, במקרה שאב אלמן נישא שוב, אשתו תהיה זכאית במקומו לנקודות הזיכוי בגין ילדיו.
  • הורים בני אותו מין - ההטבה תינתן לבן/בת הזוג שמקבל/ת את קצבת הילדים.
 • ההורה שאינו מקבל הטבה זו עשוי להיות זכאי לנקודות זיכוי כהורה לפעוט מתחת לגיל 6.
טיפ
היות שלהורה אחד מוענקות נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 ובנוסף נקודת זיכוי בגין ילדים עד גיל 5, ולהורה השני מוענקות נקודות זיכוי בגין ילדים מתחת לגיל 6, התוצאה היא שבמהלך 6 השנים הראשונות סך כל נקודות הזיכוי שכל אחד משני ההורים יקבל בגין הילדים יהיה זהה (ראו טבלה בהמשך).


תהליך מימוש הזכות

טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

חשוב לדעת

 • הטבה זו ניתנת החל משנת המס 2012.
 • עובד/ת הזכאי/ת לנקודות זיכוי ולא קיבל אותן צריך לפנות אל המעסיק בדרישה לקבלן כל עוד לא הסתיימה שנת המס. אם הסתיימה שנת המס יש להגיש לרשות המסים בקשה להחזר מס הכנסה. למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה לאישה אחרי חופשת לידה.
 • נקודות הזיכוי בגין ילד עד גיל 5 ניתנות להורה הזכאי בנוסף לנקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 18 (שאחת מהן ניתן לבחור אם לקבל בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה).
 • כל נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות להם בגין היותם תושבי ישראל.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת).
 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד צריך לשלם (בהתאם למדרגות המס), ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס שיידרש לשלם הוא אפס. לכן הנקודות מועילות רק למי שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלו מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הוא זכאי), הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא נדרש לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הוא יוכל לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי, וזאת עד למצב שבו גובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,028 ₪ (3 כפול 2,676 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,028 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודת זיכוי ילד בגיל 12-6 (בשנת 2022 בלבד) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6 נקודת זיכוי ילד בגיל 12-6 (בשנת 2022 בלבד) סה"כ נקודות זיכוי לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו
שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - - 1.5 1.5 - 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 6 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 7 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 8 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 9 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 10 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 11 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 12 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 13 עד 17 1 - - 1 - - -
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - - 1/2 - - -
דוגמה
זוג הורים הטרוסקסואלים עם שני ילדים שבשנת 2022 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של האם יהיה 7.25 לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של האב יהיה 5.75 לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2022 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 האב זכאי לנקודה אחת המוענת בגיל 12-6.
  • בנוסף יקבל האב 2.25 נקודות זיכוי המוענקות לו כתושב ישראל.
דוגמה
זוג הורים מאותו מין עם שני ילדים שבשנת 2022 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2022 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 7.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 8.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאותו הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2022 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה זכאי לנקודה אחת המוענקת בגיל 12-6.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודות זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה).
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2022 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 11.25 (אם זה גבר) או 11.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2022 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2022 - 3 נקודות (נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18 ו-2 נקודות המוענקות עבור ילדים בגיל 12-6 בשל היותו הורה יחיד).
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים