הורים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה על כל ילד במשך 5 שנים החל משנת המס בה נולד הילד
ההטבה ניתנת רק לאחד מההורים בהתאם למצבם המשפחתי
שווי ההטבה הוא 4,356 ₪ לשנה ו-363 ₪ לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים
טפסים
שימו לב
עדכון נקודות הזיכוי להורים לילדים.
שימו לב
דף זה עוסק רק בחלק מנקודות הזיכוי שניתנות להורים מקבלי קצבת ילדים
לריכוז כל נקודות הזיכוי שניתנות לשני ההורים במהלך השנים על ילדיהם (כולל דוגמאות) ראו טבלה מרוכזת בהמשך הדף.

החל משנת 2012 הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בכל שנה במשך 5 שנים (על כל ילד).

 • ההטבה ניתנת החל משנת המס שאחרי הלידה ועד שנת המס שבה ימלאו לילד 5 (כולל).
 • ההטבה ניתנת רק לאחד מההורים כפי שמפורט בהמשך.
 • עד שנת 2016 (כולל) ההורים היו זכאים לנקודת זיכוי אחת בכל שנה.
 • החל משנת 2017 ועד שנת 2023 ההורים זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי בכל שנה.
 • החל משנת 2024:
  • בשנת המס שבה נולד הילד יינתנו 2.5 נקודות זיכוי.
  • בשנת המס שבה תמלא לילד שנה אחת ובשנת המס שבה יימלאו לילד שנתיים, יינתנו 4.5 נקודות זיכוי בכל שנה.
  • בשנת המס שבה יימלאו לילד שלוש שנים, יינתנו 3.5 נקודות זיכוי.
  • בשנת המס שבה יימלאו לילד ארבע שנים ובשנת המס שבה יימלאו לילד חמש שנים, יינתנו 2.5 נקודות זיכוי בכל שנה.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שמנוכה להם מס הכנסה והם הורים לילד, החל משנת המס שאחרי הלידה ועד שנת המס שבה ימלאו לילד 5 שנים.
 • ההטבה ניתנת על הכנסה מיגיעה אישית, להורה אחד בלבד.
  • אם ההורים חיים יחד (נשואים או מגדלים יחד את הילד כידועים בציבור), ההטבה תינתן לאישה בלבד.
  • אם ההורים חיים בנפרד או גרושים, ההטבה תינתן באופן הבא:
   • אם האם מקבלת את קצבת הילדים - נקודת הזיכוי תינתן לה.
   • אם האב מקבל את קצבת הילדים - נקודת הזיכוי תינתן לו בתנאי שאינו נשוי ואינו מנהל משק בית משותף עם בן/בת זוג אחר. אם האב מנהל משק בית עם בן/בת זוג אחר, אף הורה לא יקבל את נקודת הזיכוי.
  • אם מדובר בהורה אחד (כאשר ההורה השני לא בחיים או שזהותו לא ידועה) הוא יקבל את ההטבה (בנוסף לנקודת הזיכוי שהוא מקבל כהורה אחד ובנוסף לנקודות זיכוי שהוא עשוי לקבל כהורה לפעוט מתחת לגיל 6). עם זאת, החל משנת 2016, במקרה שאב אלמן נישא שוב, אשתו תהיה זכאית במקומו לנקודות הזיכוי על ילדיו.
  • הורים בני אותו מין - ההטבה תינתן לבן/בת הזוג שמקבל/ת את קצבת הילדים.
 • ההורה שלא מקבל הטבה זו עשוי להיות זכאי לנקודות זיכוי כהורה לפעוט מתחת לגיל 6.
טיפ
היות שלהורה אחד מוענקות נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 ובנוסף נקודת זיכוי בגין ילדים עד גיל 5, ולהורה השני מוענקות נקודות זיכוי בגין ילדים מתחת לגיל 6, התוצאה היא שבמהלך 6 השנים הראשונות סך כל נקודות הזיכוי שכל אחד משני ההורים יקבל על ילדיהם יהיה זהה (ראו טבלה בהמשך).


תהליך מימוש הזכות

 • שכירים צריכים למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק בתחילת שנת המס.
 • אם נולד לעובדים ילד אחרי שהגישו טופס 101, עליהם למלא מחדש את הטופס ולעדכן את פרטי הילד. למידע נוסף ראו עדכון טופס 101 לעובד או עובדת לאחר לידה, אימוץ או פונדקאות.
 • יש לצרף לטופס צילום של ספח תעודת הזהות.
 • אם שנת המס הסתיימה אפשר להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון או בלשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • אישה שנישאה לאלמן ומבקשת את נקודות הזיכוי על ילדיו, תצרף צילום של תעודת הזהות שלו עם פרטי הילדים.
 • עצמאים ימלאו את הפרטים הרלוונטיים כאשר יגישו בסוף השנה את הדוח השנתי למס הכנסה ויצרפו לו צילום של ספח תעודת הזהות.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

 • כל נקודות הזיכוי ניתנות לתושבי ישראל בלבד, והן מתווספות ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות להם כתושבי ישראל.
 • מי שעונים על קריטריונים נוספים שמזכים בנקודות זיכוי עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי בהתאם לכל קריטריון (אלא אם צוין אחרת).

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6 נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו
שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) - - 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) 1.5 - 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 - 2.5 (או 3.5, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 6 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 7 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 8 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 9 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 10 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 11 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 12 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 17-13 1 - 1 נק' החל מ-2024 2 נק' החל מ-2024 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2024 1 נק' החל מ-2024 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - - 1/2 - - -
דוגמה
זוג הורים הטרוסקסואלים עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של האם יהיה 7.25 לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של האב יהיה 5.75 לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 האב זכאי לנקודה אחת המוענת בגיל 17-6.
  • בנוסף יקבל האב 2.25 נקודות זיכוי המוענקות לו כתושב ישראל.
דוגמה
זוג הורים מאותו מין עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 7.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 8.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאותו הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה זכאי לנקודה אחת המוענקת בגיל 17-6.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודת זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה).
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 11.25 (אם זה גבר) או 11.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2024 - 3 נקודות (נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18 ו-2 נקודות המוענקות עבור ילדים בגיל 17-6 בשל היותו הורה יחיד).
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים