הקדמה:

הורים לילדים מתחת לגיל 6 זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין כל ילד
בין השנים 2016-2012 ההטבה ניתנה במשך 4 שנים, החל משנת הלידה ועד השנה שבה מלאו לילד 3 שנים
החל משנת 2017 תינתן ההטבה גם להורים שילדיהם הגיעו לגיל 4 או 5 במהלך שנים אלה
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים
שימו לב
דף זה עוסק בנקודות זיכוי שמקבל רק ההורה שאינו מקבל קצבת ילדים
ההורה השני זכאי אף הוא לנקודות זיכוי ב-6 השנים הראשונות ואף בשנים שלאחר מכן.

למידע על נקודות הזיכוי המוענקות להורה השני ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 5 וכן נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 18.

לריכוז כלל נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים (כולל דוגמאות) ראו טבלה מרוכזת בהמשך דף זה.

הורים לילדים מתחת לגיל 6 זכאים לנקודות זיכוי בשנותיו הראשונות של הילד.

 • הזכאות היא שנתית, מתחילה בשנת המס שבה נולד הילד, וזהה לגבי לידה בכל אחד מהחודשים באותה שנת מס.
 • בין השנים 2016-2012 ההטבה ניתנה במשך 4 שנים, החל משנת הלידה ועד השנה שבה מלאו לילד 3 שנים.
 • החל משנת 2017 ההטבה ניתנת גם להורים שילדיהם הגיעו לגיל 4 או 5 במהלך שנים אלה.
 • ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים כפי שמפורט בהמשך.
 • ההטבה ניתנת באופן הבא:

החל משנת 2017

 • בשנת המס שבה נולד הילד יינתנו 1.5 נקודות זיכוי.
 • ב-5 השנים הבאות, כלומר מהשנה שבה תמלא לילד שנה אחת ועד השנה שבה ימלאו לילד 5 שנים (כולל), יינתנו 2.5 נקודות זיכוי בכל שנה.

עד שנת 2016 (כולל)

 • בשנת המס שבה נולד הילד תינתן נקודת זיכוי אחת.
 • בשנתיים הבאות תינתנה 2 נקודות זיכוי בכל שנה.
 • בשנה הרביעית (שבה ימלאו לילד 3 שנים) תינתן נקודת זיכוי אחת.
 • עד 2016 לא ניתנה ההטבה עבור שנים נוספות.

מי זכאי?

 • תושב ישראל שמנוכה לו מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והוא הורה לפעוט מתחת לגיל 6 (עד שנת 2016 ההטבה ניתנה עד לשנה שבה מלאו לילד 3).
  • במקרה שההורים חיים יחד, יקבל הגבר את נקודת הזיכוי.
  • במקרה שההורים חיים בנפרד או גרושים, יקבל את ההטבה ההורה שהילדים אינם בחזקתו.
  • במקרה שמדובר בהורה אחד (כלומר כאשר ההורה השני אינו בין החיים או שזהותו אינה ידועה), יקבל הוא את ההטבה (בנוסף לנקודת הזיכוי שהוא מקבל כהורה אחד). עם זאת, החל משנת 2016, במקרה שאלמנה שהיא אם לפעוטות נישאה שוב, בעלה יהיה זכאי במקומה לנקודות הזיכוי בגין ילדיה (עד לשנת המס שבה ימלאו להם 5 שנים).
  • הורים בני אותו מין - יקבל את ההטבה בן הזוג או בת הזוג שאינו/ה מקבל/ת את קצבת הילדים.
 • נקודת הזיכוי לפעוט מתחת לגיל 6 ניתנת לאותו הורה שלא קיבל נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 ונקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 (למעט במקרה שבו, כאמור, מדובר ב"הורה אחד").
טיפ
היות שלהורה השני ניתנות נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 ובגין ילדים עד גיל 5, התוצאה היא שבמהלך 6 השנים הראשונות סך כל נקודות הזיכוי שכל אחד משני ההורים יקבל בגין הילדים יהיה זהה (ראו טבלה בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • אם לאחר הגשת טופס 101 נולד לעובד ילד, יש למלא מחדש טופס זה ולעדכן את פרטי הילד. למידע נוסף ראו עדכון טופס 101 לעובד או עובדת לאחר לידה, אימוץ או פונדקאות.
 • יש לצרף לטופס צילום של ספח תעודת הזהות שבו מופיעים פרטי הילדים.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

חשוב לדעת

 • הטבה זו ניתנת החל משנת המס 2012.
 • עד 2016 ניתנה ההטבה במשך 4 שנותיו הראשונות של הילד, והחל משנת 2017 ניתנת ההטבה גם בשנה החמישית ובשנה השישית לחייו.
 • מספר נקודות הזיכוי הניתנות החל מ-2017 גבוה יותר מזה שהוענק לפני כן.
 • ההורה שאינו זכאי לנקודות הזיכוי לפעוט מתחת לגיל 6, זכאי לנקודות זיכוי אחרות בגין ילדיו:
 • לריכוז נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים ראו בפסקה הבאה.
 • כל נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות להם בגין היותם תושבי ישראל.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • עובד/ת הזכאי/ת לנקודות זיכוי ולא קיבל אותן צריך לפנות אל המעסיק בדרישה לקבלן כל עוד לא הסתיימה שנת המס. אם הסתיימה שנת המס יש להגיש לרשות המסים בקשה להחזר מס הכנסה.
 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד צריך לשלם, ולכל היותר עד למצב בו גובה המס שיידרש לשלם הינו אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלו מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות אשר להן הוא זכאי), הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא נדרש לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הוא יוכל לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי, וזאת עד למצב בו גובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 7,848 ש"ח (3 כפול 2,616 ש"ח, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-7,848 ש"ח, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6

(לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו)

שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - 1.5 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 2.5 2.5
כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 6 עד 17 1 - 1 -
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - 1/2 -
דוגמה
זוג הורים הטרוסקסואלים עם שני ילדים שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של האם יהיה 6.25 לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של האב יהיה 4.75 לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 האב אינו זכאי לנקודות זיכוי.
  • בנוסף יקבל האב 2.25 נקודות זיכוי המוענקות לו כתושב ישראל.
דוגמה
זוג הורים מאותו מין עם שני ילדים שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה 4.75 (אם מדובר בגבר) או 5.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה אינו זכאי לנקודות זיכוי.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 7.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 4.75 (אם מדובר בגבר) או 5.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאות הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה אינו זכאי לנקודות זיכוי.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודות זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה).
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 9.25 (אם זה גבר) או 9.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2021 - נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים