זכותו של המאושפז לשמור במהלך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר בכתב עם כל אדם וכן לקבל אורחים בשעות הביקור, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת
אסור להגביל את זכותו של המאושפז להיפגש עם עורך-דינו, גם אם מצבו הרפואי מחייב הגבלת זכותו לקבל אורחים
בכל מקרה זכותו של המאושפז לקיים קשר עם הפסיכיאטר המחוזי, הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית, אפוטרופסו, היועץ המשפטי לממשלה ועורך דינו
הגבלת הזכות בניגוד לחוק היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא שנת מאסר

תקציר

מאושפז ביחידה פסיכיאטרית זכאי לשמור במהלך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר בכתב עם כל אדם וכן לקבל אורחים בשעות הביקור, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.

 • אם המצב הרפואי מחייב הגבלת זכויות אלה:
  • תישמר זכותו של המאושפז לשלוח מכתבים סגורים לעורך דינו, לאפוטרופוסו, פסיכיאטר מחוזי, לוועדה פסיכיאטרית המחוזית וליועץ המשפטי לממשלה.
  • תישמר זכותו של המאושפז לקיים קשר עם כל הגורמים הנ"ל.
  • תישמר זכותו להיפגש עם עורך דינו בבית החולים.

מי זכאי?

 • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • מי שעושה מעשה או נמנע מלעשות מעשה, במטרה לשלול מאדם זכות שניתנת לו לפי חוק טיפול בחולי נפש או כדי להכביד על מימושה, דינו – מאסר שנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.