הקדמה:

תובעי דמי אבטלה או הבטחת הכנסה יכולים לבצע רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה כדי לקצר את תהליך הרישום בלשכת התעסוקה
חישוב דמי האבטלה יחל רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באתר
אחרי הרישום המקוון צריך להירשם בלשכת התעסוקה בתוך 15 ימים קלנדריים (כולל יום הרישום באתר ויום הרישום בלשכה) ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי
למידע רשמי ראו אתר שירות התעסוקה


סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

כל מי שתובעים דמי אבטלה או הבטחת הכנסה יכולים לבצע רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה כדי לקצר את תהליך הרישום בלשכת התעסוקה.

 • הרישום המקוון מאפשר גישה לשירותים דיגיטליים באתר שירות התעסוקה.
 • חובה להגיע ולהירשם בלשכת התעסוקה בתוך 15 ימים קלנדריים מהרישום הראשוני באתר (כולל יום הרישום באתר ויום הרישום בלשכה).
 • חישוב דמי האבטלה וספירת ימי ההתייצבות בלשכה יחושבו ויחולו רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באתר.
שימו לב
 • לשכות התעסוקה פתוחות לקבלת קהל.
  • דורשי עבודה מתבקשים לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
  • לאחר מכן חובה להגיע ולהירשם בלשכת התעסוקה שמשוייכים אליה בתוך 15 ימים קלנדריים מהרישום באתר (כולל יום הרישום באתר ויום הרישום בלשכה).
  • מי שקיבלו מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה חייבים להתייצב במועד שנקבע להם כדי שזכאותם לקצבה לא תיפגע.
 • יש לעקוב בכל מקרה אחרי העדכונים באתר שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להגיש תביעה לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • תובעי דמי אבטלה צריכים להירשם עד 3 חודשים ממועד הפסקת העבודה, כדי לא לאבד את תקופת האכשרה.
  • תובעי הבטחת הכנסה צריכים להירשם בשבוע הראשון של החודש, במקביל לבדיקת הזכאות בביטוח הלאומי.

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לאתר האינטרנט של שירות התעסוקה ולבצע רישום לאתר.
 • אחרי הרישום לאתר תישלח הודעה לכתובת הדוא"ל שנמסרה בזמן הרישום. יש ללחוץ על הקישור שמופיע בהודעה לצורך אימות וסיום הליך הרישום.
 • יש להיכנס לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמה שנבחרו בזמן הרישום ותחת הלשונית "איזור אישי", יש ללחוץ על האייקון "רישום ראשוני ללשכה".
 • בדף שייפתח ובדפים שאחריו יש להזין נתונים ומידע כגון: פרטים אישיים, סוג התביעה (אבטלה, הבטחת הכנסה), השכלה, ניסיון תעסוקתי, כישורים וכו'.
 • בסוף תהליך הרישום הראשוני לאתר, יש לבחור את מועד ההגעה לרישום בלשכה שמשויכת לכתובת המגורים (לפי הכתובת במרשם האוכלוסין).
  • אם אין התאמה בין מקום המגורים בפועל למקום המגורים לפי מרשם האוכלוסין, אפשר להירשם ולהתייצב בלשכה שקרובה ומשויכת למקום המגורים בפועל. למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה.

חשוב לדעת

 • אחרי הרישום הראשוני באתר ובמקביל לרישום בלשכת התעסוקה צריך להגיש את התביעה הרלוונטית למוסד לביטוח לאומי (לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה).
 • למי שנרשמו באתר שירות התעסוקה אבל לא השלימו בתוך 15 ימים את הרישום בלשכה, ימי ההתייצבות וחישוב דמי האבטלה יחושבו רק מיום ההגעה ללשכה.
  • במקרים חריגים שבהם הנרשם לא הצליח להשלים בזמן את הרישום בלשכה, עשויים להכיר בתאריך הרישום לאתר כתאריך הרישום הראשוני בלשכה (ובכל מקרה לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הרישום באתר).
 • מי שנרשמו בלשכה חייבים להיות זמינים לעבודה או להכשרה מתאימה שתימצא עבורם החל ממועד הרישום.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים