הקדמה:

מי שיבצע רישום ראשוני באינטרנט ויתייצב בלשכה בתוך 15 ימים ממועד הרישום, יהיה זכאי לחישוב רטרואקטיבי של דמי האבטלה החל ממועד הרישום
הרישום הראשוני באתר אינו פוטר מחובת ההתייצבות בלשכה ומהגשת תביעה מתאימה לביטוח הלאומי
בתקופת התפשטות הקורונה יש לעקוב אחרי ההנחיות המעודכנות בנושא ההתייצבות באתר שירות התעסוקה
למידע נוסף ראו סעיף 9 בנוהל שירות התעסוקה מס' 02.01.01-רישום ותיעוד דורש עבודה


סרטון הדרכה של שירות התעסוקה

כל אדם הנדרש להתייצב בלשכת התעסוקה כדי להיות זכאי לדמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה, רשאי לבצע רישום ראשוני ללשכה באופן מקוון (באינטרנט).

 • חישוב דמי האבטלה (למי שימצא זכאי) וספירת ימי ההתייצבות בלשכה, יחושבו ויחולו רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באינטרנט.
 • חובה להתייצב בלשכה בתוך 15 ימים ממועד הרישום הראשוני באינטרנט.
טיפ
לצורך מימוש הזכות, יש לבצע את הפעולות הבאות, אחת אחרי השניה:
 1. רישום לאתר האינטרנט של שירות התעסוקה
 2. רישום ראשוני ללשכה ב"איזור האישי" באתר
 3. התייצבות בלשכה בתוך 15 ימים ממועד הרישום באינטרנט
שימו לב
 • החל מה-14.03.2021 כל לשכות התעסוקה פתוחות לקבלת קהל.
  • דורשי עבודה צריכים לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
  • לאחר מכן, חובה להגיע ללשכת התעסוקה שמשוייכים אליה בתוך 14 ימים ממועד הרישום באתר.
  • מי שקיבלו מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה, חייבים להתייצב במועד שנקבע להם, כדי שזכאותם לקצבה לא תיפגע.
 • בכל מקרה, יש לעקוב אחרי ההנחיות המעודכנות באתר שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לאתר האינטרנט של שירות התעסוקה הישראלי ולבצע רישום לאתר. קיימת גם אפשרות לבצע את הרישום הראשוני באמצעות אתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • לאחר הרישום לאתר, תישלח הודעה לכתובת הדוא"ל שסופקה בזמן הרישום ויש ללחוץ על הקישור המצורף אליה לצורך אימות וסיום הליך הרישום.
 • יש להיכנס לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא שנבחרו בזמן הרישום ותחת הלשונית "איזור אישי", יש ללחוץ על האייקון "רישום ראשוני ללשכה".
 • בדף האינטרנט שייפתח ובאלו שאחריו, יש להזין נתונים ולספק מידע כגון: פרטים אישיים, סוג התביעה (אבטלה, הבטחת הכנסה) מידע על השכלה, ניסיון תעסוקתי, כישורים וכו'.
 • בסוף תהליך הרישום הראשוני ללשכה, יש לבחור מועד התייצבות בלשכה המשויכת לכתובת המגורים (לפי הכתובת במרשם האוכלוסין), בטווח של 15 ימים מיום הרישום. ימי ההתייצבות יספרו מרגע הרישום הראשוני באתר.
שימו לב
 • החל מה-14.03.2021 כל לשכות התעסוקה פתוחות לקבלת קהל.
  • דורשי עבודה צריכים לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
  • לאחר מכן, חובה להגיע ללשכת התעסוקה שמשוייכים אליה בתוך 14 ימים ממועד הרישום באתר.
  • מי שקיבלו מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה, חייבים להתייצב במועד שנקבע להם, כדי שזכאותם לקצבה לא תיפגע.
 • בכל מקרה, יש לעקוב אחרי ההנחיות המעודכנות באתר שירות התעסוקה.

חשוב לדעת

 • הרישום הראשוני באינטרנט אינו פוטר מחובת ההתייצבות בלשכה ואינו פוטר מהגשת תביעה (אבטלה או הבטחת הכנסה) למוסד לביטוח לאומי.
 • במקרה של אי-התאמה בין מקום המגורים בפועל למקום המגורים לפי מרשם האוכלוסין, יש להירשם ולהתייצב בלשכה הקרובה והמשויכת למקום המגורים בפועל.
 • אדם שביצע רישום ראשוני ללשכה, חייב להיות זמין לעבודה או הכשרה מתאימה שתימצא עבורו החל ממועד הרישום.
 • אדם שנרשם לאתר שירות התעסוקה אך לא השלים את הרישום הראשוני ללשכה כתוצאה מאי-הבנות או תקלות טכניות, ימי ההתייצבות וחישוב דמי האבטלה יחולו רק מיום ההתייצבות בלשכה.
 • מנהל לשכת תעסוקה, לפי שיקול דעתו, רשאי להכיר בתאריך הרישום לאתר כתאריך הרישום הראשוני ללשכה, אם נמנע מן האדם, באופן אובייקטיבי, להשלים את הרישום הראשוני ללשכה (ובכל מקרה לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הרישום לאתר).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים