שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאלמנות ולאלמנים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה זכאי/ת לשיקום תעסוקתי הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע
בתקופת הלימודים ישולמו דמי מחיה חודשיים בגובה 50% - 25% מהשכר הממוצע במשק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שיקום תעסוקתי, הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע, ניתן לאלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה.

 • במסגרת השיקום ניתן לקבל:
  • סיוע בבחירת מסלול מקצועי.
  • סיוע כלכלי בתקופת ההכשרה או הלימודים.

מי זכאי?

 • אלמנות ואלמנים שהוכרו על-ידי ענף שאירים, או על-ידי ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי ואשר עומדים בכל התנאים הבאים:
  • הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם.
  • הם זקוקים להסבה מקצועית בעקבות ההתאלמנות.
  • הם אינם זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  • הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

הגשת תביעה לשיקום מקצועי

גיבוש קריירה תעסוקתית

 • מי שנמצא מתאים, יקבל מפקיד השיקום סיוע בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה בהתאם לשאיפות ולכישורים האישיים.
 • במידת הצורך ניתן להתייעץ עם פסיכולוגים, רופאים ומומחי שיקום אחרים.
 • כדי להשתלב בהקדם בעולם העבודה, פקיד השיקום יעזור לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר.
 • משך הלימודים, אופיים ומקומם ייקבעו על-פי הכישורים ועל-פי סוג המקצוע שנבחר.
 • ניתן ללמוד את המקצוע במגוון מוסדות לימוד והכשרה המעניקים תעודה מקצועית או תואר אקדמי.
 • עם סיום הלימודים מקבלים סיוע במציאת עבודה. אגף השיקום בשיתוף עם חברות השמה נותנים ליווי ותמיכה לאלמנות ולאלמנים עד לקליטתם והשתלבותם במקום העבודה החדש.

תשלום דמי מחיה ותשלומים נוספים

 • בתקופת ההכשרה או הלימודים משלם המוסד לביטוח לאומי את התשלומים הבאים (בנוסף לקיצבאות הקבועות):

דמי מחיה

 • סכום דמי המחיה נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד (מינימום 9 שעות בשבוע), מספר הילדים התלויים באלמן/ה והמרחק ממקום המגורים ללימודים.
 • הסכום החודשי נע בין 50% - 25% מהשכר הממוצע במשק.
 • דמי המחיה משולמים בכפוף לדיווח חתום של דוח נוכחות חודשי.

שכר לימוד, ציוד לימודי ושיעורי עזר

 • הלומדים זכאים להחזר של שכר לימוד, ספרים ומכשירי לימוד ושיעורי עזר בהתאם לצורך.

הוצאות נסיעה ולינה

 • החזר הוצאות הנסיעה ללימודים נעשה על-פי תעריפי התחבורה הציבורית.
 • אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה.
 • גובה ההשתתפות בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

שירותי תמיכה והנגשה

 • בעלי נכויות קשות המגבילות את נגישותם ללימודים, זכאים לשירותי הנגשה ותמיכה שנועדו להקל את תהליכי הלמידה (כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות).

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת שאירים /תלויים.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

גורמי ממשל