אלמנות ואלמנים שהוכרו על-ידי ביטוח לאומי זכאים לתוכנית שיקום שכוללת אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים ועוד

טפסים

אלמנות ואלמנים שהוכרו על-ידי ביטוח לאומי זכאים לשיקום תעסוקתי שכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע.

 • תוכנית השיקום נבנית בהתאמה אישית וכוללת:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי וייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סיוע במציאת עבודה והשתלבות במקום העבודה.

מי זכאי?

 • אלמנות ואלמנים שמקבלים קצבת שאירים או שבן/בת זוגם נפטר/ה מפגיעה בעבודה ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם חסרי מקצוע / לא יכולים להתפרנס ממקצועם / זקוקים להסבה מקצועית בעקבות ההתאלמנות.
  2. הם לא זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  3. הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר וניסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים שגודלם המצטבר הינו עד 10MB).
  • להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון.
 • לאחר קבלת התביעה במחלקת השיקום, הפונה יוזמן לפגישה במחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותו.
 • אם הפונה יימצא לשיקום מקצועי, פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה קיימת אפשרות לסייע בהשמה בעבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם פקיד שיקום, ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:
  • בטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).
  • הזמנת תור בטל' *6050.
  • זימון תור לשיקום דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם התביעה מוגשת אחרי תחילת הלימודים, הסיוע הכספי עשוי להינתן רטרואקטיבית עד שנה לפני יום הגשת התביעה.

מקדמת שיקום

 • כדי לבצע את תוכנית השיקום עשויים לקבל מקדמה על חשבון קצבת השאירים/התלויים למטרות הבאות:
  • סיוע ברכישת מכשירים ללימודים או ליצירת תנאי עבודה מתאימים לשילוב ראשוני בעבודה.
  • סיוע ברכישת רכב, אם הרכב חיוני לתוכנית ההכשרה או להשמה/לשילוב ראשוני בעבודה.
 • המקדמה תהיה בסכום של עד 6 X קצבת השאירים/התלויים הבסיסית (לא כולל השלמת הכנסה ודמי מחיה ליתומים).
 • אם פקיד השיקום יאשר את המקדמה היא תנוכה מתשלומי הקצבה לתקופה של עד 30 חודשים.
 • המקדמה תינתן בתנאי שתישאר למקבליה הכנסה בגובה 80% מסכום קצבת השאירים/התלויים - כולל הכנסות מעבודה, פנסיה, נכסים ומקורות אחרים ולא כולל הכנסות מקצבת ילדים, השלמת הכנסה, דמי מחיה ליתומים, קצבת ניידות, דמי אבטלה או קצבה זמנית אחרת והכנסות מעיסוק זמני.
 • לקבלת המקדמה יש להגיש טופס תביעה למקדמת שיקום ולצרף אישורים רלוונטיים.

הסיוע שניתן במהלך הלימודים

 • הסיוע עשוי לכלול השתתפות וכיסוי הוצאות נוספות הנדרשות לצורך השתתפות בתוכנית השיקום:
  • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות כגון ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • הוצאות נסיעה בהתאם לתעריפים של התחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה - אם מקום המגורים מרוחק יותר מ-40 ק"מ ממקום הלימודים, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה בהתאם לתקנות ולתנאים שנקבעו.
  • שירותי תמיכה והנגשה כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונכות ומלווה.

דמי מחיה

 • דמי מחיה חודשיים משולמים (בנוסף לקצבת השאירים או התלויים) בהתאם למספר שעות הלימוד השבועיות, מספר הילדים התלויים באלמן/ה והמרחק ממקום המגורים ללימודים:
סכום דמי המחיה כאשר המרחק למקום הלימודים לא עולה על 40 ק"מ
מצב משפחתי מספר שעות הלימוד השבועיות (מינימום 9) סכום דמי המחיה (נכון ל-2023)
אלמנה ללא ילדים שתלויים בה 9 עד 13 1,224 ₪
14 עד 17 1,836 ₪
18 או יותר 2,448 ₪
אלמנה/אלמן עם ילד אחד 9 עד 13 1,469 ₪
14 עד 17 2,203 ₪
18 או יותר 2,937 ₪
אלמנה/אלמן עם שני ילדים 9 עד 13 1,714 ₪
14 עד 17 2,570 ₪
18 או יותר 3,427 ₪
אלמנה/אלמן עם 3 ילדים 9 עד 13 1,958 ₪
14 עד 17 2,937 ₪
18 או יותר 3,916 ₪
אלמנה/אלמן עם 4 ילדים או יותר 9 עד 13 2,448 ₪
14 עד 17 3,671 ₪
18 או יותר 4,895 ₪
סכום דמי המחיה כאשר המרחק למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ
מצב משפחתי מספר שעות הלימוד השבועיות (מינימום 8) סכום דמי המחיה (נכון ל-2023)
אלמנה ללא ילדים שתלויים בה 8 עד 11 1,224 ₪
12 עד 15 1,836 ₪
16 או יותר 2,448 ₪
אלמנה/אלמן עם ילד אחד 8 עד 11 1,469 ₪
12 עד 15 2,203 ₪
16 או יותר 2,937 ₪
אלמנה/אלמן עם שני ילדים 8 עד 11 1,714 ₪
12 עד 15 2,570 ₪
16 או יותר 3,427 ₪
אלמנה/אלמן עם 3 ילדים 8 עד 11 1,958 ₪
12 עד 15 2,937 ₪
16 או יותר 3,916 ₪
אלמנה/אלמן עם 4 ילדים או יותר 8 עד 11 2,448 ₪
12 עד 15 3,671 ₪
16 או יותר 4,895 ₪

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי לא מחויב לאשר את הלימודים ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

חקיקה ונהלים