הקדמה:

אלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה זכאי/ת לשיקום מקצועי הכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים והוצאות נלוות ובשילוב בעבודה
במהלך הלימודים ישלם המוסד לביטוח לאומי גם תשלומים נוספים וכן דמי מחיה בסכום של 25%-50% מהשכר הממוצע במשק, בהתאם לתנאים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

הערת עריכה
נעשו שינויים בערך לפי הערות של נורית יעקובוביץ מביטוח לאומי במייל שהתקבל אצלי מיום 26.11.2020
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 12:16, 29 בנובמבר 2020 (IST)

שיקום תעסוקתי, הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע, ניתן לאלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים וסיוע בשילוב בעבודה.
 • תוכנית השיקום נבנית על-פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים, בעלי הכשרה בתחום השיקום.
 • תוכנית השיקום כוללת את הסיוע בהיבטים הבאים:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי ייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.

מי זכאי?

 • אלמנות ואלמנים שהוכרו על-ידי ענף שאירים, או על-ידי ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי ואשר עומדים בכל התנאים הבאים:
  1. הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם או זקוקים להסבה מקצועית בעקבות ההתאלמנות.
  2. הם אינם זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  3. הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר וניסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים שגודלם המצטבר הינו עד 10MB).
  • להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון.
 • לאחר קבלת התביעה במחלקת השיקום, הפונה יוזמן לפגישה במחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותו.
 • אם הפונה יימצא לשיקום מקצועי, פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה קיימת אפשרות לסייע בהשמה בעבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם פקיד שיקום, ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:
  • בטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).
  • הזמנת תור בטל' *6050.
  • זימון תור לשיקום דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • חשוב לדעת: אם הבקשה למימון סיוע בלימודים הוגשה לאחר תחילת הלימודים ואושרה, המימון בדיעבד יכול להינתן רק עבור שנה אחת אחורה ממועד הגשת התביעה.

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • הסיוע עשוי לכלול השתתפות וכיסוי הוצאות נוספות הנדרשות לצורך השתתפות בתוכנית השיקום:
  • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות כגון ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • הוצאות נסיעה בהתאם לתעריפים של התחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה - אם מקום המגורים מרוחק יותר מ-40 ק"מ ממקום הלימודים, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה בהתאם לתקנות ולתנאים שנקבעו.
  • שירותי תמיכה והנגשה כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונכות ומלווה.

מקדמת שיקום ותשלום דמי מחיה

 • המשתתפים בתוכנית השיקום יהיו זכאים בנוסף לתשלומים הבאים:
  • מקדמת שיקום ניתנת כעזרה לביצוע תוכנית השיקום, ומשולמת על חשבון קצבת השארים או התלויים, בסכום ובתנאים הקבועים בתקנות.
  • דמי מחיה בשיעור של 25%-50% מהשכר הממוצע במשק משולמים בנוסף לקצבת השארים או התלויים, כאשר היקף הזכאות נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד (מינימום 9 שעות בשבוע), מספר הילדים התלויים באלמן/ה והמרחק ממקום המגורים ללימודים.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים במקרים אלה ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.
 • כאשר התביעה מוגשת לאחר תחילת הלימודים, הסיוע הכספי שיינתן בדיעבד יהיה לכל היותר אך ורק שנה אחורה מיום הגשת התביעה.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים