הקדמה:

אלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה זכאי/ת לשיקום תעסוקתי הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע
בתקופת הלימודים ישולמו דמי מחיה חודשיים בגובה 50% - 25% מהשכר הממוצע במשק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

שיקום תעסוקתי, הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע, ניתן לאלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה.

 • במסגרת השיקום ניתן לקבל:
  • סיוע בבחירת מסלול מקצועי.
  • סיוע כלכלי בתקופת ההכשרה או הלימודים.

מי זכאי?

 • אלמנות ואלמנים שהוכרו על-ידי ענף שאירים, או על-ידי ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי ואשר עומדים בכל התנאים הבאים:
  • הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם.
  • הם זקוקים להסבה מקצועית בעקבות ההתאלמנות.
  • הם אינם זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  • הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

תהליך מימוש הזכות

הגשת תביעה לשיקום מקצועי

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר ונסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 10 MB).
  • למלא את הטופס באופן מקוון, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • ישנה גם אפשרות להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום (כפי שפורט בסעיף הקודם).

גיבוש קריירה תעסוקתית

 • מי שנמצא מתאים, יקבל מפקיד השיקום סיוע בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה בהתאם לשאיפות ולכישורים האישיים.
 • במידת הצורך ניתן להתייעץ עם פסיכולוגים, רופאים ומומחי שיקום אחרים.
 • כדי להשתלב בהקדם בעולם העבודה, פקיד השיקום יעזור לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר.
 • משך הלימודים, אופיים ומקומם ייקבעו על-פי הכישורים ועל-פי סוג המקצוע שנבחר.
 • ניתן ללמוד את המקצוע במגוון מוסדות לימוד והכשרה המעניקים תעודה מקצועית או תואר אקדמי.
 • עם סיום הלימודים מקבלים סיוע במציאת עבודה. אגף השיקום בשיתוף עם חברות השמה נותנים ליווי ותמיכה לזכאים עד לקליטתם והשתלבותם במקום העבודה החדש.

תשלום דמי מחיה ותשלומים נוספים

 • בתקופת ההכשרה או הלימודים משלם המוסד לביטוח לאומי את התשלומים הבאים (בנוסף לקיצבאות הקבועות):

דמי מחיה

 • סכום דמי המחיה נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד (מינימום 9 שעות בשבוע), מספר הילדים התלויים באלמן/ה והמרחק ממקום המגורים ללימודים.
 • הסכום החודשי נע בין 50% - 25% מהשכר הממוצע במשק.
 • דמי המחיה משולמים בכפוף לדיווח חתום של דוח נוכחות חודשי.

שכר לימוד, ציוד לימודי ושיעורי עזר

 • הלומדים זכאים להחזר של שכר לימוד, ספרים ומכשירי לימוד ושיעורי עזר בהתאם לצורך.

הוצאות נסיעה ולינה

 • החזר הוצאות הנסיעה ללימודים נעשה על-פי תעריפי התחבורה הציבורית.
 • אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה.
 • גובה ההשתתפות בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

שירותי תמיכה והנגשה

 • בעלי נכויות קשות המגבילות את נגישותם ללימודים, זכאים לשירותי הנגשה ותמיכה שנועדו להקל את תהליכי הלמידה (כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות).

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת שאירים /תלויים.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים