עובדי אולמות וגני אירועים זכאים לתשלום תוספות מעבר לשכר המינימום הקבוע בחוק
טיפים, דמי שירות, תשר וכל תשלום אחר שיינתן מהאורחים לעובדים בגין השירות אינם נחשבים לשכר עבודה, ועל המעסיק לשלם לעובדים את שכר המינימום והתוספות בנפרד מתשלומים אלה
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
אם מעסיק מפר את חובתו לשלם את השכר על פי התעריף שנקבע, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ובנוסף להגיש נגדו תביעה משפטית באחד מבתי הדין האזוריים לעבודה
למידע נוסף ראו סעיפים 17, 20, 29 לצו הרחבה לאולמות וגני אירועים


אזהרה
על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, החל משנת 2019, תשר (טיפ) יהווה הכנסה של העסק וחלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק למלצרים, גם אם התשר לא נירשם בקופת המעסיק או בתלוש השכר. פסק דין זה התייחס לענף המסעדנות ולא כלל התייחסות אם הלכה זו תחול גם על מלצרים ונותני שירות אחרים העובדים באולמות וגני אירועים. לקריאת פסק הדין.

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים להטבות השכר הבאות, מעבר לתשלום שכר המינימום:

  • תוספת משפחה: תוספת לשכר של 30 ₪ לחודש עבור בן זוג שאינו עובד.
  • תוספת ותק של 1% לכל שנת עבודה (עד 30 שנה), כל עוד שכרו החודשי של העובד אינו עולה על 5,000 ₪ (לפני מתן התוספת).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

מלצרים באולמות אירועים

  • על-פי צו ההרחבה לאולמות וגני אירועים, טיפים, דמי שירות, תשר וכל תשלום אחר שיינתן מהאורחים לעובדים בגין השירות אינם נחשבים לשכר עבודה, ועל המעסיקים לשלם למלצרים באולמות אירועים את שכר המינימום והתוספות המגיעים להם על-פי הדין בנוסף לטיפ שקיבלו (אם קיבלו).
  • פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה אשר פסק כי החל משנת 2019, תשר יהווה הכנסה של העסק וחלק משכר העבודה של המלצרים, התייחס לענף המסעדנות בלבד, ולא כלל התייחסות לתחולה של הלכה זו גם על מלצרים ונותני שירות אחרים העובדים באולמות וגני אירועים.
  • למידע נוסף ראו תשר למלצרים.

חשוב לדעת

  • הרחבה זו אינה מחליפה או סותרת את הזכאות לקבל לכל הפחות שכר מינימום עבור העבודה.
  • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים