הקדמה:

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים לתשלום תוספות מעבר לשכר המינימום הקבוע בחוק
טיפים, דמי שירות, תשר וכל תשלום אחר שיינתן מהאורחים לעובדים בגין השירות אינם נחשבים לשכר עבודה, ועל המעסיק לשלם לעובדים את שכר המינימום והתוספות בנפרד מתשלומים אלה
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
אם מעסיק מפר את חובתו לשלם את השכר על פי התעריף שנקבע, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ובנוסף להגיש נגדו תביעה משפטית באחד מבתי הדין האזוריים לעבודה
למידע נוסף ראו סעיפים 17, 20, 29 לצו הרחבה לאולמות וגני אירועים


אזהרה
על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, החל משנת 2019, תשר (טיפ) יהווה הכנסה של העסק וחלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק למלצרים, גם אם התשר לא נירשם בקופת המעסיק או בתלוש השכר. פסק דין זה התייחס לענף המסעדנות ולא כלל התייחסות אם הלכה זו תחול גם על מלצרים ונותני שירות אחרים העובדים באולמות וגני אירועים. לקריאת פסק הדין.

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים להטבות השכר הבאות, מעבר לתשלום שכר המינימום:

  • תוספת משפחה: תוספת לשכר של 30 ש"ח לחודש עבור בן זוג שאינו עובד.
  • תוספת ותק של 1% לכל שנת עבודה (עד 30 שנה), כל עוד שכרו החודשי של העובד אינו עולה על 5,000 ש"ח (לפני מתן התוספת).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • הרחבה זו אינה מחליפה או סותרת את הזכאות לקבל לכל הפחות שכר מינימום עבור העבודה.
  • טיפים, דמי שירות, תשר וכל תשלום אחר שיינתן לעובדים בגין השירות מהאורחים אינם נחשבים לשכר עבודה (למעט מקרים מסוימים), ועל המעסיק לשלם לעובדים שכר מינימום ואת ההטבות האחרות בנוסף לתשלומים אלה. למידע נוסף ראו תשר למלצרים.
  • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות