שני מועדי בחינה בתואר ראשון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

סטודנט לתואר ראשון זכאי לשני מועדי בחינה בקורס
במקרים מסוימים תינתן זכות להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד)
סך כל המועדים, כולל המועד המיוחד, אליהם יהיה רשאי הסטודנט לגשת בכל קורס לא יעלה על שניים
הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים יהיה ציון הבחינה האחרונה מבין השתיים

לפי סעיף 15(ב) לחוק זכויות הסטודנט, סטודנט לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשני מועדים (מועד א' ומועד ב') שנקבעו על-ידי המוסד הלימודי בשנה בה נלמד הקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
באוניברסיטת בר אילן יש חובת רישום מראש ובזמן למועד ב'.

חשוב לדעת

  • סך כל המועדים, כולל המועד המיוחד, אליהם יהיה רשאי הסטודנט לגשת בכל קורס לא יעלה על שניים.
  • הציון הסופי של סטודנט שנבחן בשני מועדים יהיה ציון הבחינה האחרונה מבין השתיים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות


endarticle