תביעת גירושין מוגשת לבית הדין הרבני על ידי גבר או אישה יהודיים, לשם גירושין מבן או מבת זוגם
התביעה תוגש כאשר בן זוג השני איננו מסכים להתגרש
ניתן להסדיר את יתר העניינים הקשורים לסכסוך גם לאחר מתן הגט, למעט שאלת מגוריי הילדים לאחר הגירושין, אותה יש להסדיר קודם לכן, בהסדר קבוע או זמני
לאחר הגירושין אסור על בני הזוג להתגורר יחדיו
טרם נקיטת ההליכים, מומלץ להיוועץ בעורך דין כדי להחליט האם כדאי לברר את העניינים הקשורים בגירושין בבית הדין או בבית המשפט לענייני משפחה
הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה, ניתן להגיש בקשה לפטור מאגרה
 • תביעת גירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה ותושביה, חייבת להיות מוגשת בבית הדין הרבני.
 • לא ניתן להגיש תביעת גירושין בבית המשפט לענייני משפחה שכן רק לבית הדין הרבני ניתנה סמכות לדון בענייני נישואין וגירושין של גבר ואישה יהודיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גבר או אישה יהודיים, אזרחי ישראל או תושביה, אשר נישאו על פי דין תורה ומעוניינים להתגרש מבן/בת זוגם ובן/בת הזוג אינו מעוניין להתגרש בהסכמה.
 • גבר או אישה יהודיים, אזרחי ישראל או תושביה, אשר נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל.
 • בנוסף, לבית הדין הרבני סמכות בינלאומית בתביעה לגירושין של גבר או אשה יהודיים, שנישאו על פי דין תורה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מקום מושבו של הנתבע בישראל;
  • שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים;
  • מקום מושבו של התובע בישראל, ובלבד שהתגורר בה במשך שנה לפחות בסמוך להגשת התביעה;
  • מקום מושבו של התובע בישראל, ובלבד שמקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג היה בישראל;
  • התובע הוא אזרח ישראלי ומקום מושבו בישראל;
  • התובע הוא אזרח ישראלי והתגורר בה במשך שנה במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 • לתשומת הלב: זוגות יהודים בני אותו המין, וכן בני זוג שאחד מהם יהודי והשני משתייך לדת אחרת, שנישאו ומעוניינים להתגרש, צריכים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לשם גירושין של בני זוג מאותו מין או התרת נישואין, לפי העניין.

סמכות לדון בעניינים הקשורים לגירושין

* חשוב: בחירת הערכאה אליה פונים עם תחילת סכסוך הגירושים היא שאלה קריטית, שיכולות לה השלכות משמעותיות על תוצאות ההליך, ומומלץ מאד להתייעץ עם עורך דין טרם נקיטת ההליכים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • בטרם הגשת התביעה יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך.
 • אם הליך יישוב הסכסוך לא צלח, ניתן להגיש את התביעה על פי התנאים והמועדים הקבועים בחוק להסדר התדיינויות במשפחה.
 • לצורך הגשת התביעה, יש לפנות למזכירות בית הדין הרבני ולהגיש תביעת גירושין, הכוללת את המסמכים הבאים:
  • טופס כתב תביעה לגירושין – אותו ניתן לקבל במזכירות בית הדין.
  • צילום תעודת זהות עדכנית כולל הספח. אם התובע אינו רשום בתעודת הזהות כנשוי לנתבע, מומלץ לצרף את תעודת הנישואים והכתובה.
  • מסמכים וטפסים נוספים על פי בקשת בית הדין הרבני.
 • בכתב התביעה יינתן פירוט בנושאים הבאים:
  • פרטי התובע והנתבע.
  • פרטי עורכי הדין המייצגים או טוענים רבניים, אם יש, וצירוף ייפוי כוח.
  • פרטי התביעה, כולל מידע על הנישואים לנתבע ועל נסיבות הפרידה, נישואין וגירושין קודמים, ילדים משותפים, הליכי גישור וטיפול משפחתי, אם התקיימו ותלונות במשטרה או תביעות קודמות, אם היו.
  • הסעד המבוקש מבית הדין.
  • עילת או עילות הגירושין, המצדיקות את סיומם של חיי הנישואין על פי ההלכה. יש להדגיש כי על פי ההלכה ניתן לתת פסק דין המחייב בני זוג להתגרש, רק אם יש עילת גירושין.
דוגמה
דוגמאות לעילות גירושין: אין אונות, עקרות מתמשכת, מומים המונעים תפקוד מיני, בעל שאינו מפרנס את אשתו למרות שהוא מסוגל לכך, אלימות פיזית ומילולית, בגידה בבן הזוג וסרבנות יחסי אישות.
 • יש לשלם את האגרה או להגיש בקשה לפטור מאגרה.
 • לאחר הגשת התביעה המזכירות תפתח תיק גירושין ובני הזוג יוזמנו לדיון בפני בית הדין.
 • הדיונים בענייני גירושין נערכים בדלתיים סגורות, אינם פתוחים לקהל הרחב וישנו איסור פרסום לגבי תוכנם.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

ערעור

 • ערעור על פסק דין לגירושין יש להגיש לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

חשוב לדעת

 • בחירת הערכאה אליה פונים עם תחילת סכסוך הגירושים היא שאלה קריטית, שיכולות לה השלכות משמעותיות על תוצאות ההליך, ומומלץ מאד להתייעץ עם עורך דין, טרם נקיטת ההליכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953.

הרחבות ופרסומים

תודות