הקדמה:

משרד התחבורה מנפיק תגי חניה לנכים להקלה על ניידותם
ניתן לשייך שני כלי רכב לתג חניה אחד, אם שניהם משמשים להסעת הנכה
על אחד הרכבים ניתן, בהתאם לתנאים, לשלם אגרת רישוי מופחתת

טפסים

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לחוק חניה לנכים.

 • ניתן לשייך שני כלי רכב לתג חניה אחד, אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע (בכל מקרה, גם אם משוייכים לתג שני רכבים, יונפק תג אחד בלבד שישמש להסעת הנכה).
 • השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק כאשר הנכה ברכב (כנהג או כנוסע).
 • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן, ללא תשלום. מכיוון שלא מדובר בתקנה ארצית, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים. (לדוגמה, במוקדי המידע של הערים חיפה, ת"א ובאר שבע נמסר כי הזכאות תקפה בערים אלו).
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.
 • תג החניה מונפק במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
 • החל ממרץ 2019, תג נכה שניתן לצמיתות יהיה בתוקף לכל החיים (ולא יתחדש כל 8 שנים).
שימו לב
מקום המסומן לחניית נכים
תמרור 437 (ראו בלוח התמרורים) מסמן חניה המיועדת רק לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שהתג ניתן לו.

אימות מספר רכב בעל תג נכה

 • תגי החניה מונפקים כיום ללא ציון מספרי הרישוי של כלי הרכב (על התג מצוין כי פרטי הרכב/ים מופיעים ברישומי אגף הרישוי).
 • בעלי חניונים ורשויות מקומיות (וכן כלל הציבור) יכולים לאמת את מספרי הרכבים באמצעות מאגר המתעדכן מדי לילה, שמופיעים בו כלל הרכבים המורשים לשאת תג חניה לנכה.
 • לצפייה במאגר הרכבים עם תג חניה לנכה ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

סוגי תגים

 • סוגי התגים המונפקים לזכאים:
  • תג נכה רגיל (עם משולש ירוק)
  • תג נכה על כיסא גלגלים (עם מלבן כחול)
  • תג נכה רגיל של משרד הביטחון (עם משולש ירוק וכלנית)
  • תג נכה על כיסא גלגלים של משרד הביטחון (עם מלבן כחול וכלנית)
 • חוק חניה לנכים אינו עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים.
שימו לב
על-פי סעיף 71א1. לפקודת התעבורה (נוסח חדש), רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

מי זכאי?

 • את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכולים להגיש מי שסובלים ממחלה או מספר מחלות שבגינן הם מתקשים בהליכה, תנועותיהם מסוכנות לבריאותם או שהם מרותקים לבית, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.
 • על-פי סעיף 1 לחוק חניה לנכים, זכאים לתג נכה עיוורים (בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה), או מי שרופא שהוסמך לכך אישר כי הם עונים על אחד מאלה:
  • נכותם הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם
  • הם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכיסא גלגלים לצורך ניידותם
  • הם נכים הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליהם הנכות
טיפ
כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש את הבקשה לתג חניה לנכה באופן מקוון (באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית), או לשלוח את מסמכי הבקשה בדואר.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים רפואיים עדכניים (מ-3 החודשים האחרונים) מרופא המומחה בתחום המחלה שבגינה מוגשת הבקשה, שיכללו התייחסות ליכולת התנועה של מגישי הבקשה.
 • חולים אונקולוגיים יצרפו אישור מאונקולוג מומחה, המעיד על קיומם של מחלה אונקולוגית ותהליכים טיפוליים בעת הגשת הבקשה לתג (לא נדרש אישור על נכות).
 • לאוכלוסיות הבאות המידע מועבר אוטומטית ואין צורך לצרף מסמכים:
  • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה.
  • מי שנקבעה להם נכות על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון.
  • מי שנקבעה להם זכאות על-ידי המוסד לביטוח לאומי וקיבלו מסרון על הזכאות.
 • כשמגישים את הבקשה יש לציין את מספרי הרכבים שמעוניינים לשייך לתג (עד שני רכבים).

הגשת בקשה מקוונת

 • ממלאים את טופס הבקשה באזור האישי במערכת ההזדהות הממשלתית.
 • מי שטרם נרשמו למערכת ההזדהות צריכים לבצע הרשמה ראשונית לפני הכניסה לטופס. למידע נוסף ראו הרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית.
 • ניתן להיעזר בסרטון הדרכה על התהליך המקוון.
 • לאחר הגשת הבקשה, תישלח הודעת אישור בדוא"ל (אם לא רואים את ההודעה כדאי לבדוק בכל תיבות הדואר הנכנס, כולל ה-spam).
 • בקשה שהוגשה באופן מקוון תטופל תוך 30 ימים.

שליחת בקשה בדואר

 • יש למלא טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי.
 • בנוסף למסמכים הרפואיים שצוינו, יש לצרף לטופס הבקשה:
  • צילום תעודת זהות של הנכה+ספח (אם תעודת הזהות היא דיגיטלית, יש לצלם גם את הצד האחורי של התעודה).
  • צילום רשיונות רכב.
  • אישור חשבון בנק או דוגמת המחאה (לצורך החזר אגרה).
 • רצוי לשמור על עותק מכל מסמך, מכיוון שהמסמכים לא יוחזרו. כמו כן, אין לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן.
 • שולחים את מסמכי הבקשה בדואר, אל: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון 58100
 • בקשה שנשלחה בדואר ישראל תטופל תוך 60 ימים.
 • בהגשת הבקשה באמצעות הדואר לא יישלח עדכון על סטטוס הגשת הבקשה.
 • לאחר שהבקשה תיבדק, יישלח לפונים בדואר מכתב להשלמת מסמכים, או אישור/דחיית הבקשה.

קבלת התג

שימו לב
בעקבות הגשת הבקשה עם המסמכים הרפואיים ייתכן שיהיה צורך לבדוק אם הנהגים כשירים לנהיגה. במקרים אלה הם עשויים להיות מוזמנים לבדיקות כשירות רפואית לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תשלום אגרת רישוי מופחתת

 • עבור אחד מכלי הרכב ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת, בתנאי שהרכב רשום על שמו של הנכה, על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו.
 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו לפני קבלת התג.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו אגרת רישוי מופחתת לרכב עם תג חניה לנכה.

פניות בנושאים נוספים

 • בקשות נוספות שניתן להגיש באופן מקוון באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית או באמצעות הדואר:
  • בקשה לעדכון של מספרי הרכבים המשויכים לתג הנכה.
  • בקשה לחידוש תג שאושר לתקופה זמנית ותוקפו עומד לפוג: יש לצרף לבקשה מסמכים רפואיים עדכניים משלושת החודשים האחרונים (אלא אם כן המידע העדכני מועבר אוטומטית כפי שצוין לגבי הגשת הבקשה הראשונה). רצוי להתחיל את ההליך כ-60 יום לפני תום תוקפו של התג, כדי למנוע עיכובים.
  • בקשה להנפקה חדשה של תג חניה במקרים שבהם התג אבד או נגנב (ניתן גם למלא טופס ידני ולשלוח בדואר). התג יישלח בדואר תוך 30 ימים מהגשת הבקשה לכתובת המעודכנת ברשות האוכלוסין.
  • בקשה לביטול תג החניה: ביטול התג ייכנס לתוקף תוך 48 שעות מהגשת הבקשה.

ערעור

 • אם בקשת זכאות לתג נדחתה, ניתן להגיש ערעור בסמוך לקבלת הדחייה.
 • את הערעור ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הרלוונטיים בדואר, לכתובת: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, משרד התחבורה. ת.ד. 72 חולון מיקוד 5810001.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • נכה המבקש למכור את רכבו, נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות. למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
 • אם אין לנכה חניה פרטית, ניתן לבדוק את האפשרות של הקצאה וסימון אזור חניה מיוחד. אפשרות זו ניתנת בדרך כלל רק במקרים שבהם מדובר בנכות פיזית (כלומר אינה תקפה לאוטיסטים וכד').
אזהרה
החל מה-15.01.2020 אין אפשרות להגיע לסניפי משרד הרישוי מבלי לקבוע תור מראש.
 • ניתן להזמין את התור לסניפים בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • לפני שקובעים תור רצוי לוודא אם אכן חובה להגיע לסניף ולא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת באופן מקוון, בטלפון *5678, או בסניפי הדואר.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

תג חניה בינלאומי

 • החל מה- 02.07.2006 משרד התחבורה אינו מנפיק יותר תג חניה בינלאומי לנכים.
 • עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית, ניתן לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת מדינת היעד את תג החניה לנכה (וכל מסמך רלוונטי אחר). עם המסמכים המתורגמים פונים לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, כדי לברר אלו זכויות הם מקנים.
 • למידע בנושא חניה עם רכב שכור בחו"ל, ראו באתר "נגישות ישראל".

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים